22 april 2019

Christian Frisenstam ny stadsarkitekt i Täby

  • PDF

taby_frisenstamArkitekt SAR/MSA Christian Frisenstam har utsetts till stadsarkitekt och chef för plan- och bygglovavdelningen i Täby kommun. Han har drivit egen arkitektverksamhet sedan år 2002 samt har tidigare bland annat varit partner i White arkitekter AB. Han tillträder sin nya befattning den 1 juni.

Frisenstam avlade sin examen på Chalmers tekniska högskola. Han har många års erfarenhet från ledande befattningar i arkitektföretag, där han har arbetat med inriktning främst på stadsbyggnad och högre utbildning. Sedan år 2001 verkar han som arkitekturråd i Akademiska Hus AB.

Täby kommun går in i ett expansivt skede i sin stadsutveckling. Kommunen ska växa med cirka 20 000 invånare fram till år 2030 framförallt genom exploatering i de centrala delarna. Stadsmässighet och nyskapande arkitektur är viktiga ledord. Samtidigt är ett av kommunens viktigaste mål att halva Täby ska vara grönt.

I rollen som stadsarkitekt kommer Frisenstam att arbeta med strategiska gestaltnings- och arkitekturfrågor. Dessutom ska han medverka i arbetet med att formulera idéer och visioner för kommunens fysiska utveckling. En viktig uppgift blir att delta i utvecklingen av den nya organisationen och arbetsprocesserna inom stadsbyggnadsförvaltningen.