22 april 2019

Arkitema köper DOT Arkitekter

  • PDF

arkitema_dot_urbanblombergArkitema, med kontor i Århus och Köpenhamn (Danmark) och Stockholm har förvärvat aktiemajoriteten i det svenska arkitektkontoret DOT Arkitekter. Skälet till förvärvet är Arkitemas framtida expansionsplaner i Skandinavien. 


DOT Arkitekter etablerades år 1942 av arkitekt Folke Löfström med främst sjukhus och skolor som specialitet. (I dag centreras alltjämt verksamheten kring sjukhus.) DOT står för design, organisation och teknik.

DOT har 24 medarbetare och fem partners som ska stärka Arkitemas kompetens inom området sjukhus. Regionchef för Arkitema DOT blir Jørgen Bach, som uteslutande ska arbeta med den svenska och ryska marknaden. DOT Arkitekters nuvarande vd, Urban Blomberg (bilden), fortsätter som vd för Arkitema DOT.


 
Senast uppdaterad 2011-05-17 19:15