25 augusti 2019

Redaktionen

 

Från vänster: Christian Sonesson, kommunalråd i Staffanstorp och Jan Persson, styrelseordförande i Kilenkrysset.

 


Kilenkrysset har sålt cirka 120.000 kvm industrimark till Microsoft i Staffanstorps logistikcentrum. Microsoft avser att bygga ett datacenter i världsklass som möter hållbara och miljövänliga standarder och som kommer att stödja den fortsatt växande efterfrågan på moln- och internettjänster i Norden och Europa.

– Kilenkrysset är mycket glada över att kunna hälsa Microsoft välkomna till Staffanstorp. Staffanstorp logistikcentrum var nästan helt vakant när Kilenkrysset förvärvade beståndet för sjutton år sedan. Nu är alla byggnader uthyrda sedan tre år tillbaka och vi har en mycket stor efterfrågan på kvarvarande industribyggrätter. Staffanstorps goda infrastruktur och företagsvänliga och proaktiva kommunledning har varit avgörande för att kunna erbjuda Microsoft denna möjlighet, säger Jan Persson, styrelseordförande i Kilenkrysset.

fredag, 23 augusti 2019 20:55

Hökerum köper i Huskvarna centrum

 

Hökerum köper ett handels- och bostadskvarter i centrala Huskvarna.

 

 

Hökerum Fastigheter har köpt Huskvarna centrum med fastigheten Rosen 14 som utgör ett stort kvarter i centrala Huskvarna. Fastigheten har en total area på 32.000 kvadratmeter där det finns 195 hyresrättslägenheter och drygt 17.000 kvm kommersiella lokaler.


Tillträdet kommer ske den första oktober i år och säljaren är Plejad AB. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 400 Mkr.

 

Fastigheten Rosen 14, en lokalförsörjande centrumfastighet som utgör Huskvarna centrum. Fastigheten innehåller bland annat lägenheter och lokaler med inslag av bland annat livsmedel, gym, kommunal verksamhet, bank, kontor och butiker.

 

Viktor och Linda Ståhl äger Hökerum Fastigheter och de säger i ett pressmeddelande att de är mycket nöjda och glada att kunna genomföra detta köp då det kompletterar deras befintliga fastighetsbestånd i Jönköping.

 

– Vi förvaltar sedan tidigare 380 lägenheter i närområdet och med denna fastighet får vi möjlighet att skapa en ännu bättre förvaltningsorganisation med utgångspunkt från Huskvarna, säger Viktor Ståhl

 

Fastigheten innehåller även utvecklingsmöjligheter via ett positivt planbesked.

 

– Detta är något vi nu kommer att jobba vidare med och kan framöver innebära att vi kan bygga ytterligare 100 bostäder på fastigheten, säger Linda Ståhl.

 

Hökerum Fastigheter äger och förvaltar fastigheter i Borås, Jönköping, Huskvarna och Ulricehamn. Ett fastighetsbestånd som för närvarande omfattar cirka 1.100 bostäder och 63.000 kvm lokalyta.

 

 Rekryteringen av Thomas Petersen (bilden) innebär att Logicenters stärker teamet för fortsatt tillväxt. Thomas Petersen ansluter till Logicenters danska team som Commercial Manager med 27 års erfarenhet i logistikbranschen.

 

Logicenters befinner sig i en expansionsfas och växer både organisatoriskt och med fastighetsinnehav. Han tillträder rollen som Commercial Manager och kommer ansvara för affärsutvecklingen i Danmark.

 

– Jag har själv samarbetat med Logicenters som kund och vet hur konkurrenskraftig verksamheten är. Det är ett kompetent team, snabba processer och en flexibel affärsmodell, vilket är framgångsnycklar inom logistik. Nu ser jag fram emot att bidra till att Logicenters är det självklara valet i Danmark genom att hitta bra lösningar för potentiella kunder och hjälpa befintliga kunder att växa med oss, säger Thomas Petersen.

 

Thomas Petersen har varit verksam i logistikbranschen under 27 års tid. Han har en bakgrund hos Kuehne & Nagel, varit Operational Manager hos Singapore Airlines Cargo och Scandinavian General Manager hos Worldwide Flight Services. Närmast kommer Petersen från CBRE där han hade rollen som direktör för rådgivning och transaktionstjänster.

 

– När jag träffade Thomas förstod jag direkt att han skulle vara en bra tillgång hos Logicenters. Han har gedigen erfarenhet, stort nätverk och en god förståelse för våra affärer. Genom att knyta viktiga personer till oss bibehåller vi konkurrenskraft vilket borgar för fortsatt tillväxt. Jag är stolt över att Thomas valt att bli en del av vårt team och ser fram emot att ta verksamheten i Danmark till nästa steg med honom, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head of Logicenters.

 

Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,7 miljon kvm logistikutrymme. Logicenters utvecklar, bygger om och äger moderna logistikanläggningar på de viktigaste platserna i regionen. Logicenters bildades av NREP år 2015.


 

 

 

 


fredag, 23 augusti 2019 17:42

Catella ökade resultatet till 226 Mkr

 

Knut Pedersen, vd och koncernchef för Catella.

 

 


För första halvåret steg Catellas intäkter till 1.142 Mkr (1.046.)  Rörelseresultatet ökade till 226 Mkr (200). Under perioden minskade bolagets egna kapital till 1.544 Mkr (1.588), samtidigt som det förvaltade kapitalet steg till 202,0 Mdr kr (176,0). Av intäkterna var 270 Mkr (270) inom corporate finance, 871 Mkr (781) inom asset management och 446 Mkr (338) inom property management. Antalet anställda i koncernen ökade 1.082 (951).

 

De totala intäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till 688 Mkr, en ökning med 14 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andra kvartalet 2019 var ur ett historiskt perspektiv ett av Catellas starkaste kvartal intäkts- och rörelseresultatsmässigt. Rörelseresultatet uppgick till 164 Mkr, vilket motsvarar en ökning om 38 procent i jämförelse med andra kvartalet 2018. De historiska satsningar som Catella har genomfört, har varit ett fokus på att växa med förvaltat kapital.

 

I det andra kvartalet har både fasta intäkter ökat och där potentialen som finns i Catellas intäktsmodell i form av rörliga intäkter har slagit igenom. Detta trots uteblivna rörliga intäkter inom Equity, Hedge and Fixed Income Funds.

 

I en kommentar till halvårsrapporten säger vd Knut Pedersen:

Catellas fokus börjar nu generera tydliga resultat och vi ligger rätt positionerade på våra marknader. Trots en komplicerad omvärld ser jag med stor tillförsikt emot fortsatta framgångar för Catella kommande kvartal och år.

 

På börsen steg aktien efter den positiva rapporten med 9,5 procent till 28,80 kr som senast betalt. SF

 

 

Siv Malmgren, vd för John Mattson.

 

 

 


John Mattson, som noterades på Nasdaq Stockholm den 5 juni i år, ökade under för första halvåret hyresintäkterna med 30 procent till 124,9 Mkr (96,4).

 

Förvaltningsresultatet steg till 20,5 Mkr (8,2), ett resultat som under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (4,4) kopplat till genomförd börsnotering. Periodens resultat efter skatt minskade till 31,8 Mkr (149,2), Orsaken till det minskade resultatet var att värdeförändringarna för fastigheter minskade till 51,4 Mkr (132,6), och att värdeförändringarna för räntederivat försämrades till  –24,7 Mkr (-6,3).

 

Under halvåret ökade fastighetsvärdet till 6.173 Mkr (5.845) och då det egna kapitalet steg till 2.787 Mkr (2.683).

 

Investeringarna uppgick under halvåret till 82,2 Mkr (974,0, varav 801,9 Mkr avsåg förvärv under 2018 av bostäder i Käppala.)

 

Vid halvårsskiftet hade John Mattson, som Lidingös största bostadsfastighetsägare, totalt 2.177 (2.171) lägenheter. Av dessa var 396 (459) orenoverade, 872 (913) basuppgraderade, 494 (387) totaluppgraderade och 415 nybyggda. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 96,3 procent (95,2)

 

I projektportföljen hade bolaget cirka 110 lägenheter i förtätningsprojekt, varav 74 lägenheter avsåg nybyggnation. Totalt har John Mattson byggrätter för cirka 900-1.000 lägenheter.

 

Vd Siv Malmgren ser positivt på framtiden då hon i rapporten säger:

– En bit in i det tredje kvartalet ser vi nu en spännande höst och vinter framför oss. Uppgraderingar i Käppala och inflyttning i U25 är ett par av höjdpunkterna. Men jag ser även fram emot fortsatt fokus på vår långsiktiga ambition att etablera oss som bolag utanför Lidingö samt att fortsätta utveckla vårt bestånd på olika sätt. Vi har en god tilltro till fortsatt utveckling och tillväxt.

fredag, 23 augusti 2019 12:20

Ikea satsar 14 Mdr kr på marknaden i Kina

 

Interiör i ett av IKEA:s varuhus i Peking.

 


Ikea investerar nära 14 miljarder kronor i sin verksamhet i Kina, enligt Bloomberg.

 

– Vi har en stark tro på den kinesiska marknaden, säger Anna Pawlak-Kuliga, ansvarig för möbeljättens verksamhet i Kina. Pengarna ska användas till att digitalisera verksamheten i Kina, skriver Direkt och hänvisar till tidningen Beijing Evening News. Direkt skriver också att det är Ikeas hittills största satsning någonsin i Kina. Ikeas försäljning i Kina har minskat tre år i rad, skriver Bloomberg.

 

Ikea har sett försäljningstillväxten minska under tre år i rad i Kina när landet kämpar med en svagare ekonomi orsakad av en handelskonflikt med U.S.

IKEA ska investera totalt 10 miljarder yuan (1,4 miljarder dollar) under de kommande 12 månaderna och öppna ytterligare fyra varuhus i landet senast till augusti 2020, säger Anna Pawlak-Kuliga, vd för IKEA Kina.


Ikea, vars globala försäljning minskade till 38,8 miljarder euro (43 miljarder dollar) under 2018, ser att kinesiska konsumenter söker alltmer premiumprodukter, framhåller Pawlak-Kuliga.

 

Ikea kommer att anpassa sin affärsverksamhet i Kina så att den passar det lokala samhället, genom att öka försäljning på lokala e-handelsplattformar.


Av IKEA:s 422 varuhus i världen finns 27 i Kina. Koncernen har cirka 208.000 anställda.

 

fredag, 23 augusti 2019 11:59

NREP köper 50 procent av Tetris

 

 

Tetris har utarbetat ett koncept för äldreboende som kallas "Vuxen Plus och som bland annat innehåller atriumträdgårdar. Illustration: SANGBERG Arkitekter


NREP har 50 procent av aktierna i Tetris. Detta görs genom att köpa alla aktier ägda av Stensdal-gruppen medan Rasmus Friis, Tomas Jandorf och Michael Borchers säljer en del av sina aktier i projektutvecklings- och entreprenadföretaget Tetris.

 

Investeringen görs för att möjliggöra mer än 1.000 nya hyresbostäder i bostadsområden anpassade för under de kommande åren. Det är bland annat Tetris-konceptet för äldre, bosatta samhällen "Vuxen Plus" som ska spridas till mer än 15 orter i Danmark, skriver danska Estate Nyheder.


NREP:s investering möjliggör en ambitiös 5-årig utvecklingsplan, som bland annat inkluderar byggandet av 1.000 nya hyresbostäder i seniorvänliga bostadssamhällen.

 

– Genom omfattande forskning och analys har vi utvecklat ett starkt och innovativt koncept för äldreboende, och våra analyser visar att det finns en stor outnyttjad potential för hyresbostäder med samhället i centrum. Samtidigt har intresset från både kommuner och potentiella hyresgäster varit överväldigande. Med NREP som investerare har vi möjlighet att uppfylla vår dröm om att sprida våra äldre vänliga bostadssamhällen till hela Danmark, säger Rasmus Friis, vd och grundare av Tetris.

 

De första 1.000 bostäderna kommer att ha en total yta på över 80.000 kvm över 15 platser som Tetris redan har identifierat. I den första fasen kommer det främst att vara i Zeeland, i Ballerup, Slagelse, Næstved och Holbæk, men på NREP menar ledningen att potentialen att etablera bostäder på fler orter ännu större.

 

Tetris, som består av både en entreprenadverksamhet och en utvecklingsdel, fortsätter som ett oberoende företag. Företaget har totalt 60 anställda och den nuvarande ledningsgruppen med Rasmus Friis, Tomas Jandorf och Michael Borchers fortsätter att verka i Tetris. Rune Kock från NREP avgår som styrelseordförande, medan Stensdal Group avgår från styrelsen i samband med försäljningen av sina aktier i Tetris.

 

– Vi har uppskattat samarbetet kring Tetris utveckling och är glada över att koncernen är så stark att Nrep har velat investera. Vi är övertygade om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta utifrån företagets starka grund och kultur, säger den avgående styrelseordföranden Søren Stensdal.

 

Tetris nuvarande projekt avslutas enligt plan och påverkas inte av transaktionen.

 

Plesner och Catella har agerat som Tetris rådgivare i transaktionen, och Accura och PwC har varit rådgivare år NREPs nordiska fond 'NSFIII'. Transaktionen kommer att slutföras 30 augusti 2019.

 

 

Pål Ahlsén, vd och koncernchef för Akelius.

 


Framgångsrika Akelius ägde vid första halvårets slut totalt 47.436 (50.407) lägenheter, om 3,17 miljoner kvm (3,42) i fastigheter värda 12,1 miljarder (11,18) euro, cirka 129,7 Mdr kr. Bolagets halvårsresultat minskade efter en skattebelastning om –30 MEUR (–95),  till 233 MEUR (423). Orsaken till den starkt minskade vinsten var naturligtvis att nettoresultatet från värdeförändringar och försäljningsvinster av fastigheter sjönk till 245 MEUR (374).

 

Under perioden steg hyresintäkterna till 253 MEUR (233) med ett driftöverskott som ökade till 131 MEUR (124).

 

Koncernens soliditet, inklusive hybridkapital var vid periodens slut 49 procent och belåningsgraden var 40 procent. Den säkerställda belåningsgraden var 15 procent.  Likviditeten uppgick till 756 MEUR.

 

I rapporten säger vd Pål Ahlsén:

– Vi har nått vårt mål för 2020 vad gäller belåningsgraden, 40 procent. Med hänsyn till ytterligare försäljningar i München och Hamburg i Tyskland kommer belåningsgraden hamna under 40 procent. Målet är att förbättra ratingen från BBB till BBB+.

 

Akelius affärsidé är att köpa, uppgraderar och förvaltar bostadsfastigheter. Företaget ägde vid periodens slut drygt 47.000 lägenheter i Sverige, Tyskland, Frankrike, England, Canada och USA. Akelius riktar in sig på fastigheter i attraktiva städer med stark tillväxt och uppgraderingspotential. Cirka 80 procent av lägenheterna ligger i storstäder som Berlin, London, Paris, Stockholm och New York.

 

I Sverige ägde Akelius 9.985 lägenheter (12.298 per 31/12 2018), i Tyskland 20.864 (21.727), Kanada 7.991 (7.779), USA 3.780 (3.782), England 8.671 (8.772), Frankrike 1.543 (1.546) och i Danmark 1.031 (1031).

 

I halvårsrapporten säger Pål Ahlsén:

Bostadsbrist är en het fråga i storstäder som Berlin. Det enda botemedlet är att bygga fler lägenheter. Men att frysa hyrorna på nuvarande nivå kommer inte att stimulera till mer byggande. Den föreslagna lagstiftningen kommer snarare leda till att färre lägenheter byggs. Det är istället ett slag i ansiktet på klimatet, byggarbetare och alla som kämpar med att hitta en lägenhet i Berlin.

 

I en kommentar kan sägas att Berlin är en viktig marknad för Akelius där bolaget har cirka 14.000 bostäder, efter försäljningar i augusti i år. Se länk.

 

I Tyskland har Akelius haft en stark hyrestillväxt om 6,4 procent. I juni i år beslutade de styrande i Berlin att frysa hyresnivån i fem år för att motarbeta hyreshöjningarna. Det efter att flera hyresgäster i Akelius fastigheter i Berlin protesterat i uppmärksammade demonstrationer mot hyreshöjningarna. Det är politik att reglera hyresnivåer inte ett enskilt slag i ansiktet mot Akelius som Ahlsén egentligen menar i sitt uttalande. SF

 

fredag, 23 augusti 2019 09:53

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med KB

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta, om 11.7000 kvm, inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Nu ska fastigheten få en tillbyggnad om 4.000 kvm.

 


Vacse uppför en tillbyggnad om cirka 4.000 kvm av befintlig fastighet i Bålsta om cirka 11.700 kvm, i Håbo kommun, där Kungliga biblioteket (KB) har tecknat ett 25-årigt hyresavtal. Entreprenör för projektet, som upphandlats enligt LOU, kommer att vara Veidekke Entreprenad AB.

 

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 4 juli sitt medgivande till att ingå ett 25-årigt hyresavtal för en tillbyggnad av KB:s arkivlokaler i Bålsta.

 

Vacses fastighet Rölunda 1:6 i Bålsta inrymmer Statens Biblioteksdepå (SBD) som magasinerar delar av Kungliga Bibliotekets samlingar. Här förvaras bland annat dagstidningar från år 1851. Hela fastigheten hyrs av Kungliga Biblioteket som disponerar en yta som för närvarande omfattar cirka 11.700 kvm. Byggnaderna på fastigheten är uppförda under 50-, 60- och 70-talet och har renoverats och anpassats fortlöpande.

 

Byggstart för tillbyggnaden av Rölunda 1:6 sker inom kort och den beräknas vara färdighetsställd under fjärde kvartalet 2020.

 

– Det känns mycket glädjande, både över det nära samarbete som Vacse har med KB och som nu vill utöka sin verksamhet i våra lokaler samt över det kommande samarbetet Veidekke som är en för oss ny samarbetspartner, säger Fredrik Linderborg, vd för Vasce.

 

Koncernen Vacse gjorde ett resultat om 318 Mkr för helåret 2018. Det egna kapitalet var 3,1 Mdr kr och tillgångarna cirka 6,2 Mdr kr. SF

 

 

Veidekke har sålt 147 bostadsrätter i Lund och 31 radhus i Staffanstorp till priser mellan 1,1 och 2,95 Mkr.


Under sommaren har Veidekke Bostad sålt samtliga bostäder i projekten Central Park och Vikhems trädgårdar. Central Park i Lund består av totalt 147 lägenheter och de första hushållen flyttade in redan i juni. Vikhems trädgårdar i Staffanstorp består av 31 radhus som är under uppförande och i detta projekt kommer de första hushållen att flytta in i juni 2020.

 

– Det känns givetvis fantastiskt att vi nu har sålt alla bostäder i både Central Park och Vikhems trädgårdar. Vi har haft ett stort intresse sedan start och trots en tuff marknad generellt har försäljningen fortskridit enligt plan, säger Karin Schening, försäljningschef region Syd på Veidekke Bostad

 

Lägenheterna i Central Park har en boyta om 33-70 kvm som fördelar sig på 1-3 rum och kök. Priset för bostäderna har varierat mellan 1,1 Mkr – 2,95 Mkr kr per lägenhet. Radhusen i Vikhems trädgårdar är cirka 119 kvm stora och har fem rum och kök. Priset för radhusen var mellan 2,2 och 2,7 Mkr.  Alla hus har en egen trädgård och en gemensam bilfri innergård som delas med grannarna.

 

– Vi ser att det finns en fortsatt stor efterfrågan på prisvärda, moderna och yteffektiva bostäder med närhet till natur och goda kommunikationer. Här har vi kunnat möta det som efterfrågats på marknaden på ett bra sätt och det har varit en viktig aspekt i att vi kunnat sälja dessa bostäder på så kort tid, säger Karin Schening.

 

 

 

Sida 1 av 928