17 augusti 2019
torsdag, 13 augusti 2015 17:32

BOX Bygg expanderar

Skrivet av 
alt

                                                                                                                      

Lars Risberg (bilden till vänster) har rekryterats som projekteringsledare på BOX Bygg. Hans mångåriga gedigna kunskap från såväl projektering som produktion ska bidra till BOX Byggs effektiva arbetssätt. Detta skiljer sig från de flesta konkurrenters genom att företaget satsar mycket tid och resurser i de tidiga skedena i byggprocessen, för att därmed behöva lägga ned mindre tid i produktionen. Risberg kommer närmast från JM AB, där han de senaste åtta åren arbetat som arbetschef.

 

Adam Goczkowski (bilden till höger), som senast arbetat som BIM-samordnare på Peab, ansluter också till det nya projekteringsteamet. Han kommer att ansvara för modellsamordning och övriga VDC-relaterade frågor på BOX Bygg (VDC – av eng. Virtual Design and Construction).