1 juni 2020
torsdag, 22 december 2016 16:54

Newsec: Fortsatt låga vakanser i Stockholm

Skrivet av 
alt

Anders Elvinsson, biträdande chef värdering och analys, Newsec.

 

Efterfrågan på moderna kontorslokaler i lägen med god kollektivtrafik är historiskt hög. Detta har resulterat i att utbudet av tillgängliga kontorslokaler är på rekordlåga nivåer i flera delar av Stockholm. I Stockholms CBD noteras just nu en vakansnivå på under 2 procent, vilket förklaras av ett begränsat tillskott till följd av restriktioner kring byggnadshöjd och utformning av nya kontorsbyggnader. Ytterligare en faktor som haft stor inverkan är att den nyttjade kontorsytan per anställd, och därmed kostnaden per anställd, sjunkit drastiskt under de senaste 15 åren. Detta har bidragit till att fler haft möjlighet att teckna hyreskontrakt i centrala Stockholm där de bästa kommunikationerna finns.

 

Allt fler fastighetsägare slår mynt av den kraftiga efterfrågan på välbelägna kontorslokaler och hyrorna har stigit till nya toppnivåer med noteringar på över 7.000 kr per kvm i Stockholm CBD. Även på attraktiva delmarknader i närförort har det under året noterats hyresnivåer omkring 3.000 kr per kvm.

 

– Vi har sett rekordhöga hyresnivåer på kontorslokaler under 2016 till följd av det låga utbudet. Detta har gett spridningseffekter och hela regionen dras med i utvecklingen. Det rådet inget tvivel om att det är säljarens marknad idag på lokalhyresmarknaden, säger Anders Elvinsson, biträdande chef värdering och analys, Newsec.

 

I Solnas mest attraktiva kontorsområden har vakansnivåerna mer än halverats det senaste året, från 9 till drygt 4 procent. Även på delmarknader i utkanten av Stockholm innerstad har vakanserna drastiskt reducerats, exempelvis i Hammarby Sjöstad där vakansnivån nu uppgår till under 5 procent, jämfört med cirka 8 procent 2015. Här sker nyproduktion av kontor, men det hämmas av att projektutvecklare prioriterar bostäder.

 

Stockholms stad har satt som mål att det ska byggas 140.000 bostäder fram till 2030, varav knappt 40.000 planeras till innerstaden. Detta kommer oundvikligen ske på bekostnad av befintlig kontorsstock samt potentiell nyproduktion. En majoritet av potentiellt lämpliga kontorsbyggnader i innerstäderna har idag stora möjligheter att omvandlas till bostäder. Newsec bedömer därmed att kontorsvakanserna kommer vara fortsatt låga under överskådlig tid.