19 juli 2018
fredag, 07 juli 2017 14:41

Storvinst om 2 Mdr kr för Fabege

Skrivet av 
alt
Christian Hermelin, vd för Fabege. Foto: Peter Knutson.

 

Stockholmsmarknaden är urstark för Fabege. Ett bevis för detta är att det viktiga förvaltningsresultatet ökade till 449 Mkr (408) för första halvåret 2017. Det efter att hyresintäkterna hade stigit till 1.108 Mkr (1.039), främst beroende av att fler färdigställda projektfastigheter genererat intäkter samtidigt som nettouthyrning ökade till 86 Mkr (83).

 

Vinsten före skatt minskade till 2.591 Mkr (3.115), främst orsakat av att de orealiserade värdeförändringarna för fastigheterna minskade till 1.989 Mkr (2.718). Det kompenserades dock av att den orealiserade värdeförändringen på räntederivat blev positiv med 156 Mkr (-173). Vinsten efter skatt minskade för perioden till 2.001 Mkr (2.730), efter belastning för aktuell skatt om –590 Mkr (–384).

 

I balansen steg fastighetstillgångarna till 52.464 Mkr (42.418), liksom det egna kapitalet som ökade till 24.396 Mkr (18.360). De räntebärande skulderna steg till 23.886 Mkr (20.574), vilket innebar att soliditeten ökade till 45 procent (42), med en räntetäckningsgrad som steg till 3,0 gånger (2,5). Skulderna finansierades med en genomsnittlig ränta om 2,33 procent, inklusive kostnader för outnyttjade kreditlöften.

 

I rapporten säger vd Christian Hermelin:

– Nyuthyrningar, omförhandlingar och fastighetstransaktioner under andra kvartalet bekräftar att hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm står stark. För oss har utvecklingen varit fortsatt gynnsam och jag är mycket nöjd med vad vi åstadkommit under första halvåret. Projekten fortsatte att leverera på hög nivå – avkastningen på investerat kapital under första halvåret uppgick till 54 procent, väl över vår kommunicerade målsättning om minst 20 procent. Samtliga projekt löper på enligt plan. I maj flyttade SEB in i cirka 70 procent av Pyramiden 4 i Arenastaden. Resterande del färdigställs för inflyttning i maj 2018. I takt med färdigställande av projektfastigheterna och inflyttningar ser vi nu positiva effekter av det ökade kassaflödet i vår resultaträkning. Vår organisation har fortsatt att genomföra bra omförhandlingar och nyuthyrningar på rekordnivåer både i förvaltningsportföljen och i projektfastigheter. TM