20 juli 2018
lördag, 15 juli 2017 21:30

JM ökade rörelsemarginalen

Skrivet av 
alt
Johan Skoglund vd för JM.

 

JM:s intäkter ökade under första halvåret 2017 till 8.651 Mkr (7.736), med ett rörelseresultatet som steg till 1.188 Mkr (893), trots att antalet sålda bostäder minskade till 1.735 (1.958). Rörelsemarginalen steg under perioden till 13,7 procent (11,6).

 

Resultatet före skatt ökade till 1.467 Mkr (801), medan vinsten efter skatt steg till 1.201 Mkr (617), vilket är det starkaste resultat som JM presterat under de senaste fem åren! Det innebar att bolagets räntabilitet på eget kapital under de senaste tolv månaderna ökade kraftigt till 43,6 procent (27,5).

 

I balansen ökade bolaget tillgångarna (projektfastigheter, exploateringsfastigheter, andelar i bostadsrättsföreningar, kortfristiga fordringar och likvida medel) till totalt 13.508 Mkr (11.973). De långfristiga skulderna steg till 2.698 Mkr liksom de kortfristiga, som ökade till 5.610 Mkr (4.994), vilket medförde att det egna kapitalet steg till 5.200 Mkr (4.263) med en soliditet som stärktes till 38 procent (36).

 

För JM Bostad Stockholm ökade intäkterna till 3.718 Mkr (3.445), trots att antalet sålda bostäder sjönk till 742 (800) med en rörelsemarginal som steg till förnämliga 19,1 procent (17,4). Samtidigt ökade antalet bostäder i pågående produktion i Stockholm till 3.598 (3.237).

 

För JM Bostad Riks steg intäkterna till 2.299 Mkr (1.993), med nära nog ett oförändrat antal sålda bostäder om 669 (644). Rörelsemarginalen steg för affärsområdet Riks till 14,7 procent (11,0). Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 2.279 (2.075).

 

För JM Utland (Norge och Finland) steg intäkterna till 1.829 Mkr (1.667), varav Norges andel utgjorde 1.566 Mkr (1.487). Rörelsemarginalen steg till 7,9 procent (6,5). Antalet sålda bostäder minskade påtagligt till 324 (494) samtidigt som antalet bostäder i pågående produktion sjönk till 1.348 (1.431).

 

För JM Fastighetsutveckling minskade intäkterna till 37 Mkr (62) med 0 (0) sålda bostäder. Antalet bostäder i produktion inom affärssegmentet ökade till 416 (338).

 

För JM Entreprenad (extern och intern byggproduktion i Stockholm) steg intäkterna till 1.015 Mkr (807) med en rörelsemarginal som sjönk till 1,7 procent (2,6), vilket blev följden efter ett negativt avslut i ett projekt.

 

Nu satsar JM alltmer på digital marknadsföring med det nya dotterbolaget JM@home. I rapporten meddelar Johan Skoglund, vd för JM:

– Nu breddar vi JMs erbjudande med bostadsrelaterade tjänster i ett nytt dotterbolag, JM@home. Vi ser att kunderna efterfrågar tidsbesparande tjänster och experthjälp inom både ekonomisk och teknisk förvaltning, men också boendenära tjänster i form av till exempel ROT- och RUT-tjänster. JM@home kommer även att gå i bräschen vad gäller digitala lösningar inom området Smarta Hem. TM