17 juli 2018
lördag, 15 juli 2017 21:39

Humlegården ökade vinsten till 1.048 Mkr

Skrivet av 
alt
Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter.

 

Humlegården Fastigheter har presenterat ett starkt resultat för första halvåret 2017, då vinsten efter en skattebelastning om – 295 Mkr (–212), steg till 1.048 Mkr (752). I vinstresultatet ingick värdeförändringar i fastigheter med 1.067 Mkr (984) samt värdeförändringar för derivat med 46 Mkr (–199).

 

Fastigheternas värdeförändring orsakades främst av högre hyresnivåer, lägre avkastningskrav samt projektvinster i de större pågående projekten. Uthyrningsgraden blev oförändrat 93,5 procent.

 

Under perioden steg hyresintäkterna med 8 procent till 523 Mkr (483). En ökning som förklaras av högre hyresnivåer i samband med omförhandlingar och nyuthyrningar samt med tillskott av intäkter från förvärvade fastigheter. De ökade intäkterna medförde att det viktiga förvaltningsresultatet steg med hela 28 procent till 229 Mkr (179).

 

I balansen steg bolagets fastighetsvärde till 19.104 Mkr (17.806) i en portfölj med 52 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 441.000 kvm och ett årligt hyresvärde om 1.151 Mkr.

 

Bolagets räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel var 7.720 Mkr. Finansnettot för första halvåret 2017 blev oförändrat –122 Mkr (–122).

 

Vid periodens slut sjönk den genomsnittliga låneräntan till 2,6 procent (2,9) samtidigt som den genomsnittliga räntebindningen uppgick till 2,5 år (3,4).

 

Soliditeten blev 44,5 procent (44,8) med en räntetäckningsgrad som stärktes till 3,0 gånger (2,6).

 

I rapporten säger Anneli Jansson, vd för Humlegården Fastigheter:

– Signifikant för 2017 är den stora andelen utvecklingsprojekt i produktion, i vilka vi under våren har tagit viktiga steg. I mars beslutades att arbetsplatsområdet Hagalund får en tunnelbanestation i samband med utbyggnaden av den nya gula linjen mot Arenastaden. Den nya stationen kommer ha stor betydelse för områdets utveckling, där vi går från industrikvarter till stadskvarter. I april vann detaljplanen laga kraft för Astoria Stockholm på Nybrogatan i Stockholm. Ett spännande projekt där vi både restaurerar en fastighet från 1870-talet och tillför en ny byggnad med hög arkitektonisk ambition. Här kombineras kontor, bostäder och kommersiella lokaler såsom restaurang och butik på en och samma plats. Detta i ett sällsynt bra läge, mitt på Östermalm. LE