17 juli 2018
söndag, 16 juli 2017 20:17

Skanska varnar för nedskrivningar om 780 Mkr

Skrivet av 
alt
Johan Karlström, vd för Skanska.

 

I en telefonkonferens den 14 juli redovisade Skanska nedskrivningar om 420 Mkr i anläggningsverksamheten i USA och 360 Mkr i verksamheten i Storbritannien i det andra kvartalet 2017.

 

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i det andra kvartalet 2017 uppgå till cirka 1,5 (1,7) Mdr kr för koncernen och för det första halvåret 2017 till cirka 3,3 (3,6) Mdr kr.

 

I anläggningsverksamheten i USA avser nedskrivningarna i projekt främst lägre produktionstakt än beräknat och förseningar i projekt. De förhandlingar med kunder om kostnader i samband med designförändringar i vissa projekt, som kommunicerats tidigare, utvecklas i rätt riktning och har ingen finansiell påverkan i det andra kvartalet.

 

För att minska kostnaderna för organisationen och återställa lönsamheten ska anläggningsverksamheten i USA fokusera på sina kärngeografier och projekt inom kärnverksamheten.

 

I verksamheten i Storbritannien avser projektnedskrivningarna framför allt en lägre produktionstakt än beräknat, förseningar i projekt som förväntas resultera i tillhörande straffavgifter samt överskridna kostnader till följd av omfattande designförändringar från kunder.

 

Skanska kommer att publicera sin sexmånadersrapport för 2017 den 20 juli.