19 juli 2018
fredag, 28 juli 2017 19:16

Stark tillväxt för Scandic

Skrivet av 
alt
Vd Frank Fiskers tror även på fortsatt stark hotellkonjuktur för Scandic under helåret 2017.

 

Under Q2 2017 ökade Scandic nettoomsättningen med 9,4 procent till 3.770 Mkr (3.447). Ökningen förklaras av högre RevPAR, på grund av fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.

 

Årets påskledighet inträffade i sin helhet under april vilket hade en negativ effekt för kvartalet jämfört med föregående år. Justerat för kalendereffekter var försäljningstillväxten högre än i det första kvartalet.

 

Justerat EBITDA uppgick till 461 Mkr (470) och resultatet per aktie minskade till 2,02 SEK (2,52). Exklusive valutaeffekter vid omvärdering av lån och placeringar var vinst per aktie 2,15 SEK (2,21).

 

Under kvartalet öppnade Scandic nio hotell med totalt 2.008 rum. Och under kvartalet ingicks ett avtal om förvärv av finska Restels hotellverksamhet som gör Scandic till den ledande hotelloperatören i Finland vilket befäster Scandics ledande positionen på den nordiska marknaden.

 

Under Q2 tecknades avtal om två nya hotell, ett på Landvetter Airport i Göteborg och ett i centrala Helsingfors.

 

Under första halvåret ökade Scandic nettoomsättningen steg med 13,6 procent till 6.865 Mkr (6.041). Ökningen förklaras av högre RevPAR, på grund av fler rum i drift samt positiva valutaeffekter.

 

Justerat EBITDA uppgick till 615 Mkr (509), motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 9,0 procent (8,4).

 

Resultat per aktie ökade till 1,68 kr (1,54). Exklusive valutakurseffekter vid omvärdering av lån och placeringar uppgick resultat per aktie till 1,89 kr (1,08).

 

I en kommentar till delårsrapporten säger vd Frank Fiskers:
– Scandic har haft en fortsatt stark utveckling under det andra kvartalet, med god tillväxt på samtliga marknader, inte minst i Norge som har visat tydliga tecken på en återhämtning. Nettoomsättningen steg under kvartalet med 9,4 procent, trots en negativ kalendereffekt jämfört med motsvarande period förra året. Under kvartalet öppnade Scandic hela nio hotell med drygt 2.000 rum. Vi har aldrig tidigare genomfört en så kraftig expansion under ett och samma kvartal! I juni ingick vi avtal om att förvärva finska Restels hotellverksamhet. Denna affär blir en viktig milstolpe som befäster vår position som Nordens största hotelloperatör och som gör att vi blir ledande också på den finska marknaden.Scandic står idag väl rustat inför framtiden, med starka marknadspositioner och med en affärsmodell som fungerar väl och ger kommersiell framgång. Vi bedömer att marknadsförutsättningarna förblir gynnsamma under 2017.

 

Vid periodens utgång hade Scandic 42.768 rum fördelade på 223 hotell, varav 200 med hyresavtal. Under kvartalet togs nio nya hotell med totalt 2.008 rum i drift. Åtta av dessa hotell ingick i avtalet med Pandox och Eiendomsspar, bland annat  för Grand Hotel Oslo som nu drivs som ett signaturhotell. Dessutom öppnades under kvartalet Scandic Flesland Airport i Bergen med 300 rum.

 

Koncernens finansnetto uppgick till –46 Mkr (15). Räntekostnaderna minskade till –29 Mkr (–30). Resultatet från valutakurseffekter vid omvärdering av lån och placeringar uppgick till –18 Mkr (42).

 

Scandic redovisade skatt sjönk till -46 Mkr (-73) med ett nettoresultatet som minskade till 209 Mkr (261). LE