19 juli 2018
tisdag, 08 augusti 2017 16:38

AIX: Nytt resecentrum i Flemingsberg

Skrivet av 
alt
Stationsbyggnaden i Flemingsberg ska moderniseras med ett utökat utbud av service och butiker. Bild: AIX Arkitekter

 

Flemingsberg växer så det knakar. I Flemingsberg växer en urban stadsmiljö fram med närmare 12.000 nya bostäder, 20.000 arbetsplatser och en ny central stadskärna med handel, kultur och service. I Flemingsberg planeras även ett helt nytt resecentrum som kan bli hela södra Stockholms centralstation. Pendel- och fjärrtåg ska samsas med Spårväg syd och busslinjer – allt med en god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafik.

 

Flemingsberg växer som regional stadskärna och nu planeras ett nytt resecentrum för att bli hjärtat för all kollektivtrafik i södra Stockholm, med god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafik.

 

Redan i dag kliver cirka 22.000 personer på och av vid Flemingsberg station och år 2030 kan Flemingsberg ha blivit en knutpunkt för cirka 600.000 personer. Nya vägar planeras med infart Riksten, Trafikplats Högskolan samt ett gång- och cykelstråk mellan Flaggplan och Hälsovägen. Trafikverket arbetar även med att bygga ett nytt järnvägsspår vid Flemingsberg station Det nya spåret behövs för upprustningen av järnvägssträckan mellan Stockholm central och Stockholm södra, även kallad Getingmidjan.

 

Nu har AIX Arkitekter fått uppdraget att formge moderniseringen av Flemingsbergs station. Det är ett stort uppdrag eftersom Flemingsbergs station är en av Sveriges mest trafikerade tågstationer med 4,4 miljoner resenärer årligen.

 

När nu stationsbyggnaden från 80-talet ska moderniseras med ett utökat utbud av service och butiker har Jernhusen anlitat AIX för arkitektuppdraget. Ombyggnationen är en del av upprustningen av den så kallade Getingmidjan, järnvägssträckningen mellan Stockholm Central och Stockholms södra. Flemingsberg kommer att vara omstigningsstation för södergående fjärrtågspassagerare under somrarna 2018 till 2020 när trafiken från Centralen stängs av.

 

I samband med ombyggnaden får stationen ytterligare ett spår för att öka kapaciteten till fyra spår för fjärrtåg och två för pendeltåg.

 

AIX Arkitekters uppdrag har fokus på att förbättra entrésituationen och flöden igenom stationsbyggnaden. Stationens fasad mot gångbron öppnas upp för att välkomna resenärerna och ett tillägg i form av lekfullt utformade skärmtak skapar en skyddad entréplats. Stationens planlösning har ombearbetats för att möjliggöra fler butiker och ett nytt utbud av mat och dryck. Interiören binds samman genom en böljande hjärtvägg med ett karakteristiskt kakelmönster.

 

Ombyggnadsarbetet har påbörjats och beräknas vara klart i februari 2018.