17 juli 2018
torsdag, 10 augusti 2017 19:01

HEBA ökade förvaltningsresultatet starkt

Skrivet av 
alt
Halvårsrapporten 2017 är den sista med Lennart Karlsson, som efter framgångsrika tio år som vd på HEBA, slutar som vd för bolaget i december i år.

 

HEBA har fortsatt att växa med alltfler bostäder i Stockholm. Under andra halvåret 2017 tillkommer ytterligare 184 nyproducerade hyresrätter och 1.600 kvm lokaler i Flemingsberg, Huddinge.

 

Under första halvåret 2017 ökade HEBA hyresintäkterna till 160,5 Mkr (143,4) med fastighetskostnaderna om 61,6 Mkr (58,5) Mkr. Detta förbättrade förvaltningsresultatet med 14 procent till 64,3 Mkr (56,3). Förbättringen orsakades i huvudsak av förvärv av två äldreboenden och färdigställd nyproduktion av två bostadsfastigheter under 2016. Värdeförändring förvaltningsfastigheter och räntederrivat steg till 134,6 (47,4) Mkr. Resultat före skatt ökade till 198,9 (104,8) Mkr eller 4,82 (2,54) kr/aktie och efter skatt till 155,7 Mkr (111,2) Mkr eller 3,77 (2,69) kr/aktie.

 

I balansen steg värdet på fastigheterna till 7.829 Mkr (6.952). De långfristiga skulderna minskade till 1.799 Mkr (1.976), medan de kortfristiga skulderna ökade till 792 Mkr (189). Det innebar att soliditeten blev höga 51,7 procent (53,2), med en räntetäckningsgrad om 3,7 gånger (3,8).

 

Den här halvårsrapporten är den sista med Lennart Karlsson, som efter framgångsrika tio år som vd på HEBA, slutar som vd för bolaget i december i år. I en kommentar i delårsrapporten säger Lennart Karlsson:

– HEBA:s strategi är att växa i Stockholmsområdet och bolaget har det senaste året ansökt om fler markanvisningar för hyresbostäder i Stockholm. På senare tid har vi utökat vår geografiska närvaro till att även omfatta Sollentuna och Botkyrka kommun. Värdeutvecklingen på bostadsfastigheter i Stockholms närförorter är positiv vilket gör renoveringar av vårt äldre bostadsbestånd fortsatt intressant. HEBA planerar även för att fortsätta att investera i samhällsfastigheter. Detta blir min sista delårsrapport för HEBA då jag slutar som vd den första oktober. Jag lämnar dock inte HEBA helt, min anställning kvarstår till den sista december och jag kvarstår även därefter som styrelseledamot. Ny vd blir Patrik Emanuelsson som tillträder den andra oktober. Jag ser med tillförsikt fram mot HEBA:s fortsatta utveckling med Patrik som ledare. TM