17 juli 2018
torsdag, 10 augusti 2017 19:06

Wallenstam gör historiskt starkt resultat

Skrivet av 
alt
Susann Linde, CFO på Wallenstam och Hans Wallenstam, CEO för Wallenstam.

 

alt

På Teatergatan i Göteborg färdigställer nu Wallenstam 35 nya hyresrätter, som ingår i kvarteret Mässingshuset på Avenyn 21 som nu får en påbyggnad av de kommersiella ytorna för företagshotellet Convendum.

 

Wallenstam gjorde ett av sina starkaste resultat någonsin med en vinst före skatt om 1.818 Mkr (1.663), vilket efter en skattebelastning om ­371 Mkr (–338) blev en vinst efter skatt om 1.447 Mkr (1.325). Hyresintäkterna steg till 829 Mkr (789) med ett förvaltningsresultat som ökade till 391 Mkr (350). I resultatet ingick orealiserade värdeförhöjningar av förvaltningsfastigheterna med 1.638 Mkr (1.615), varav värdehöjningen för nyproduktionen minskade till 247 Mkr (688) samtidigt som värdehöjningen på derivaten blev positiva 111 Mkr (–366).

 

Under halvåret såldes fastigheter och lägenheter för 603 Mkr (783) med ett realiserat resultat om 48 Mkr (109). Pågående byggproduktion uppgick 1.179 Mkr (1.198).

 

På bokslutsdagen hade Wallenstam 2.155 lägenheter i produktion. Det totala värdet av pågående hyres- och bostadsrättsprojekt uppgick vid periodens slut till cirka 4,5 Mdr kr (3,0).

 

I balansen steg värdet på fastigheterna till totalt 38.797 Mkr (34.176). En nedskrivning av bolagets 64 vindkraftsanläggningar har skett med – 300 Mkr på grund av ett starkt minskat stödprogram för elcertifikat.

 

De totala långfristiga skulderna minskade till 5.545 Mkr (5.761), medan de totala kortfristiga skulderna steg till 16.441 Mkr (14.435). Det resulterade i att det egna kapitalet stärktes till 18.826 Mkr (15.816) till en soliditet om 45 procent (46) och en minskad räntetäckningsgrad om 5,3 gånger (6,5).

 

Vd Hans Wallenstam ser positivt på framtiden då han i en kommentar till halvårsrappoten säger:

– Vi har ett starkt förtroende på börsen. Under året har aktien ökat med 14 procent och den nådde i maj över 80 kronor. Det innebar att vårt syntetiska optionsprogram till våra anställda föll ut. Optionsprogrammet startade i samband med affärsplanens början, när aktiekursen var 44 kronor. Ökningen under dessa 3,5 år motsvarar cirka 85 procent! Det känns bra att även personalen tagit del av den stora värdeökningen på aktien. Den här typen av incitamentsprogram gör att både aktieägare och personal strävar mot samma mål och tjänar på att bolaget gör bra resultat. Wallenstams aktie är en långsiktig investering och vi ser också långsiktigt på bolagets affärsmodell, strategier och utveckling. Substansvärdet per aktie har stigit med över 20 procent på ett år. Vi har sett en stigande trend i samtliga våra siffror de senaste 25 åren. Vi följer vår plan och är hela tiden på tårna för att ständigt utveckla och förbättra oss. Vi ser positivt på framtiden! TM