19 juli 2018
fredag, 11 augusti 2017 17:35

Svenska Handelsfastigheter visade vinst om 108 Mkr

Skrivet av 
alt

Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.

 

För första halvåret 2017 ökade Svenska Handelsfastigheter hyresintäkterna till 131,3 Mkr (98,8) med ett driftnetto som steg till 105,1 Mkr (77,9). Resultat efter skatt förbättrades till 107,8 Mkr (-42,3). För Q2 blev direktavkastning för rullande 12 månader 5,64 procent. Bolagets soliditet ökade vid halvårsskiftet till 16 procent (0).

 

– Resultatet ligger i nivå med förväntningarna. Ökningen av hyresintäkter och driftnetto jämfört med tidigare år, är främst drivet av förvärv. Under andra kvartalet förvärvades 14 fastigheter till ett sammanlagt marknadsvärde om knappt 760 Mkr, säger Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter, i ett pressmeddelande.

 

Enligt Svenska Handelsfastigheters hemsida äger bolaget 65 fastigheter omfattande totalt 209.000 kvm med 122 hyresgäster. Vid årsskiftet 2016/2017 var bolagets fastigheter värderade till 3.077 Mkr.