24 mars 2019
fredag, 11 augusti 2017 18:36

Fortsatt stigande småhuspriser

Skrivet av 
alt
Köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) har stigit kraftigt under de senaste året för svenska småhus, enligt SCB.

 

Småhuspriserna steg med 4 procent under den senaste tremånadersperioden maj – juli 2017, jämfört med den föregående perioden februari – april 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 9 procent.

 

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 19 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå var 10 procent, vilket redovisas i Västernorrlands län. Endast ett län redovisade sjunkande priser, Örebro län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor- Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 3 och 5 procent.

 

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå redovisas i Östergötlands län med 14 procent. Den lägsta prisuppgången återfinns i Örebro län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg steg priserna mellan 6 och 12 procent.

 

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var 2,96 miljoner kronor under perioden maj – juli 2017.

 

De högsta medelprisen för villor i städer med mer än 50.000 invånare (vilket betyder att kommuner som Lidingö, Djursholm och Vellinge med flera inte är medräknade) fanns i Nacka med 8,5 Mkr, Täby med 7,9 Mkr, Stockholm 7,3 Mkr, Sollentuna 7,3 Mkr. Medelpriset för Stor-Stockholm var 5,9 Mkr, för Stor-Göteborg 4,6 Mkr och för Stor-Malmö 3,6 Mkr.

 

Lägst medelpris hade Norrbotten med 1,47 Mkr, Gävleborg med 1,54, och Blekinge med 1,60 Mkr.