13 november 2019
fredag, 15 september 2017 19:04

Grön Bostad invigde 103 studentbostäder på KTH

Skrivet av 
alt
Grön Bostads studentbostäder på KTH finns i två byggnader om 5 respektive 9 våningar.

 

alt

Flera av studentbostäderna har balkong.

 

alt

Bostads- och digitaliseringsminster Peter Eriksson (MP) i samtal med styrelseordföranden i Grön Bostad, Claes de Neergard.

 

alt

Till höger syns Marit Appelgren, vd för ByggVesta Förvaltning och till vänster syns Ann Frössén, konstnär inriktad på offentlig gestaltning för sjukhus, bostäder och kommersiella fastigheter.

 

alt

Claes de Neergard är styrelseordförande i Grön Bostad som fram till år 2019 kommer att växa till ett bestånd om cirka 3.700 hyresrätter.

 

alt

Anders Flodström, fd rektor på KTH.

 

alt

Det bjöds även på musikunderhållning under invigningen.

 

alt

Köket till en av de största studentlägenheterna, en trea omfattande 55 kvm.

alt
Sten Wetterblad, fd regiondirektör för Akademiska Hus i Stockholm, var tidigt med i planeringen av de nya studentbostäderna på KTH Campus.

 

 

Text: Thomas Mattsson

 

Foto: KjellÅke Nilsson

 

Under fredagen invigde Grön Bostad 103 studentbostäder på KTH, vackert belägna i två byggnader om 9 respektive 5 våningar vid Lantmäteriet på Drottning Kristinas väg i Nationalstadsparken. Alla lägenheterna är blockhyrda av KTH. ByggVesta vann i tuff konkurrens med andra byggaktörer en markpristävling år 2013, vilket resulterade i att Grön Bostad, ägt av AFA Försäkring och ByggVesta, kunde förvärva en tomträtt av Kungliga Djurgårdens Förvaltning (Djurgårdsförvaltningen i dagligt tal).

 

Byggnaderna i puts och tegel är ritade av arkitektkontoret Utopia och uppförda i en totalentreprenad av Mecon Bygg, ett byggföretag som ByggVesta har inlett långsiktigt samarbete med.

 

Under invigningen sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) att det under många år byggdes väldigt få studentbostäder. Nu har regeringen givit Akademiska Hus i uppdrag att bygga mer än 26.000 studentbostäder samtidigt, framhöll Eriksson, att det i år påbörjas 75.000 nya bostäder, vilket är det största byggandet sedan miljonprogrammets dagar.

 

Styrelseordförande i Grön Bostad är Claes de Neergard, före detta styrelseordförande i Tredje AP-fonden och ordförande för Nordiska Investeringsbanken, menade att Grön Bostad satsar stort på studentbostäder. Och nu kan studenterna njuta av grönt och skönt i nya lägenheter med hög miljöprofil i direkt anslutning till KTH.

 

Grön Bostad äger idag cirka 2.000 hyresrätter och genom samarbetet med ByggVesta är det många lägenheter under produktion. År 2019 kommer Grön Bostads bestånd omfatta cirka 3.700 hyresrätter till ett uppskattat värde om cirka 7,5 Mdr kr.

 

De 103 studentlägenheterna på KTH är fördelade på 39 ettor, 11 tvåor och 52 yteffektiva treor, upplåtna med avtal för en hyresgäst eller med så kallade kompiskontrakt för fler hyresgäster.

 

I en kommentar kan sägas att populärare studentboende än Grön Bostads vid Lantmäteriet på KTH är svårt att finna, i en vacker miljö i Nationalstadsparken där cirka 700 bostäder är under planering och uppförande.