16 oktober 2018
torsdag, 19 oktober 2017 13:32

Catella etablerar Tre Kronor Property Investment

Skrivet av 
alt
I etablering av Tre Kronor Property Investment och i förvärvet av 72 livsmedelsfastigheter medverkade från vänster: Tord Topsholm, vd för Catella Bank, Peter Zonabend, vd för Granen, Robert Fonovich, chef för Catellas Corporate Finance i Sverige och Martin Malhotra, ansvarig projektledare för transaktionen på Catella.

 

 

200 kunder till Catella och dess distributionspartners har tecknat aktier i det nybildade fastighetsbolaget Tre Kronor Property Investment AB (publ) som via dotterbolag förvärvat en portfölj om 72 livsmedelsfastigheter i södra Sverige som säljs av Granen Fastighetsutveckling. Styrelseordförande för Tre Kronor Property Investment är Bernt-Olof Gustafsson, tidigare vd för KF Fastigheter, och vd för bolaget blir Michael Johansson, som bland annat har en bakgrund som vd för ICA Fastigheter Sverige.

 

Catella Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och arrangör i transaktionen och har i samarbete med Catella Bank och ABG Sundal Collier genomfört kapitalanskaffningen om 355 Mkr samt arrangerat skuldfinansieringen.

 

Tre Kronor Property Investment tecknade före sommaren avtal med fastighetsbolaget Granen om förvärv av 72 handelsfastigheter, belägna i 68 kommuner i södra Sverige och med en uthyrningsbar area om 78.987 kvm.

 

– I emissionen såg vi ett stort intresse från privatpersoner men även från institutionella investerare i fastighetssektorn och dagligvaruhandeln. Projektet är ytterligare ett exempel på vår ambition att erbjuda kunder inom Wealth Management högkvalitativa investeringsmöjligheter inom fastighetssektorn baserat på vårt fastighetskunnande, säger Robert Fonovich, chef för Catellas Corporate Finance i Sverige och Tord Topsholm, vd för Catella Bank i en gemensam kommentar.

 

Tre Kronor Property Investment AB har genom emissionen tillförts cirka 200 nya aktieägare och efter fullföljt förvärv är avsikten att notera aktien på Nasdaq First North i Stockholm.

 

– Tre Kronor Property Investment är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter med hög andel livsmedel och samhällsservice. Största hyresgäster är Systembolaget och ICA. Bolaget blir det första publika bolaget som erbjuder investerare en unik möjlighet att ta del av ett segment som hittills främst varit förbehållet större institutionella investerare, säger Martin Malhotra, ansvarig projektledare för transaktionen på Catella.

 

Catella Asset Management, som lanserar sin svenska verksamhet i samband med detta uppdrag, kommer tillsammans med vd Michael Johansson ansvara för förvaltningen av fastigheterna.

 

– Handelsportföljen som Tre Kronor förvärvar är mycket väldiversifierad med starka hyresgäster i attraktiva, centrala lägen. Catellas Asset Management har stor erfarenhet av att framgångsrikt utveckla portföljer med livsmedelsfastigheter och vi ser många möjligheter i portföljen, säger Timo Nurminen, chef för Catella Property Investment Management i Europa.

 

– Handelsportföljen är mycket väldiversifierad med starka hyresgäster i attraktiva, centrala lägen. Granens förvaltningsteam har framgångsrikt arbetat med att optimera sammansättningen av hyresgäster i syfte att skapa och bibehålla levande handelsfastigheter. Vi kommer nu att gå tillbaka till vår historia och ursprungliga strategi att arbeta mer med utveckling och förvaltning av något större fastigheter inom vissa kluster. Vi är väldigt nöjda med att Tre Kronors starka team kommer fortsätta förädlingen av fastigheterna, säger Peter Zonabend, vd för Granen.

 

Granens legala rådgivare var Advokatfirman TörngrenMagnell och för Tre Kronor Property Investments var det Advokatfirman Glimstedt.

 

Granen köpte de 74 handelsfastigheterna av norska Nordisk Areal I AS, i maj 2013. De förvärvade fastigheterna finns belägna i centrala lägen på 71 orter runt om i landet med en total yta om närmare 90.000 kvm. Hyresgästerna utgörs till drygt 70 procent av statliga och kommunala verksamheter med Systembolaget som enskilt största aktör. Förvärvet sågs som ett led i Granens planerade expansion. Köpeskillingen var inte publik men har av flera skattas till cirka 800 Mkr.

 

Se länk: http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10991:granen-blir-ny-%C3%A4gare-till-systembolagsbutiker&Itemid=342Granen grundades 1979.

 

Granen, grundat 1979, har två verksamhetsområden. Det ena området är förvaltning av handelsfastigheter. Granens förvaltningsportfölj uppgår för närvarande till cirka 160.000 kvm, där Systembolaget, Ica, Coop, Axfood och Bergendahlsgruppen är de huvudsakliga hyresgästerna.

 

Det andra verksamhetsområdet är utveckling av exploateringsfastigheter för i huvudsak bostadsändamål. Granen förbereder idag flera områden för bostadsutveckling, med lockande projekt på gång i Stockholm och Malmö.