16 oktober 2018
onsdag, 25 oktober 2017 10:40

Klartecken för sex byggaktörer i Skärholmen

Skrivet av 
alt
Mälaräng (mellan Bredäng och Vårberg) är ett av femton pågående projekt inom Fokus Skärholmen - stadens profilprojekt för social hållbarhet.


Efter att ha jämfört 29 byggaktörer på kriterier om bland annat social hållbarhet har Exploateringskontoret i Stockholms stad tilldelat sex markanvisningar inom tre planområden i Fokus Skärholmen. Majoriteten av bostäderna som kommer att markanvisas är bostadsrätter. För de hyresrätter som anvisas gäller, som alltid vid markanvisningar i Stockholm stad, att minst 50 procent ska förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.
    

– Vi har fått in många väl genomarbetade ansökningar och spännande idéer och exempel på hur byggaktörerna kan bidra med sysselsättning till unga i stadsdelen genom praktikplatser, sommarjobb och även anställningar, säger Louise Bill, projektledare på Exploateringsområdet.
    

Efter utvärdering av ansökningarna tilldelas Storstaden Bostad, Botrygg och JM områden inom planen för Mälaräng, beläget mellan Bredäng och Vårberg.
    

Vidare har Magnolia Bostad och Alm Equity tilldelats områden inom planen för Skärholmsdalen och Mecon Bostad inom planområdet för Vårbergsvägen. Dessa detaljplaner har nyligen varit på samråd och byggaktörerna kommer nu att involveras i det fortsatta planarbetet och de förslag som bolagen lämnat in ska omsättas i praktiken framåt i projekten.
    

– Det är glädjande att se att byggaktörerna på ett konkret sätt vill bidra till en positiv utveckling i Skärholmen. Vi utgår från lokala behov och samarbetar för att möta dem – en förutsättning för stärkt social hållbarhet, säger Karin Ahlzén, projektchef på Exploateringskontoret.