16 oktober 2018
fredag, 10 november 2017 10:58

Tre Kronor Property noteras

Skrivet av 
alt
Michael Johansson är vd och Bernt-Olof Gustavsson är styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment.

alt
I Tre Kronors portfölj ingår bland annat fastigheten Buntmakaren 10 i Motala.


Tre Kronor Property Investment AB har erhållit godkännande för notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag är 10 november.
    

Tre Kronor är ett nytt svenskt fastighetsbolag med fokus på välbelägna fastigheter i Sverige med hög andel livsmedel och samhällsservice. Bolagets affärsidé är att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter inom segmenten defensiv handel och samhällsfastigheter.

 

Portföljen omfattar 72 fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 79.000 kvm och cirka 80 procent av hyresintäkterna kommer från Systembolaget, Ica, Coop, Hemköp, apotek, samt statliga och kommunala hyresgäster, bland dem Arbetsförmedlingen, Polismyndigheten och Försäkringskassan. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent och den genomsnittliga återstående löptiden i kontraktsportföljen är 3 år.
    

Bolagets vd, Michael Johansson, har mångårig erfarenhet inom fastighetsbranschen med fokus på handelsfastigheter och värdeskapande aktiv förvaltning. Styrelseordförande är Bernt-Olof Gustavsson, tidigare vd för KF Fastigheter.

 

Övriga ledningspositioner inom organisationen utgörs av ett antal nyckelpersoner som är kontrakterade av Tre Kronor. Dessa personer kommer ifrån Catella Property Asset Management som ansvarar för den kommersiella och tekniska förvaltningen samt från Newsec Asset Management som ansvarar för bolagets ekonomiska förvaltning.