16 oktober 2018
fredag, 10 november 2017 18:00

Pandox: Stark tillväxt i aktien

Skrivet av 
alt
Anders Nissen, vd för Pandox.

 

En större portfölj med hotellfastigheter på en marknad med ökat välstånd och tillväxt resulterade i att Pandox ökade vinsten efter skatt för årets första nio månader till 1.995 Mkr (1.442). I vinstresultatet ingick värdeförändringar i fastighetsportföljen med 1.136 Mkr (888) och värdeförändringar i derivaten med 166 Mkr (–155).

 

Vid årsskiftet var värdet på bolagets förvaltningsfastigheter 30.163 Mkr, men genom investeringar om 823 Mkr, avyttringar om 298 Mkr, en orealiserad värdeförändring om 1.136 samt en valutakursförändring om –94 Mkr, ökade värdet på förvaltningsfastigheterna till 34.098 Mkr. För bolagets rörelsefastigheter minskade marknadsvärdet från årsskiftets 8.070 Mkr till 6.913 Mkr per den 30 september 2017.

 

I operatörsverksamheten omklassifierades 8 hotellfastigheter till förvaltningsfastigheter. Den 31 augusti 2017 förvärvades Hilton London Heathrow Airport för 80 MGPD.

 

Pandox ökade nettoomsättningen under för årets tre första kvartal till 3.170 Mkr (2.868) med ett resultat före värdeförändringar som ökade till 1.136 Mkr (905). Resultatet inklusive värdeförändringar och före skatt steg starkt till 2.438 Mkr (1.797), vilket efter en skattebelastning om –473 Mkr, resulterade i en vinstökning till 1.965 Mkr (1.442).

 

I balansen ökade det egna kapitalet till 16.586 Mkr (13.428). De långfristiga skulderna steg till 18.403 Mkr (17.881), liksom de kortfristiga skulderna, vilka ökade till 6.185 Mkr (2.138). Det innebar att bolagets 107 förvaltningsfastigheter och 15 rörelsefastigheter med totalt 26.854 rum, värderade till 40.951 Mkr, fick en ökad soliditet om 40,3 procent (40,1), med en räntetäckningsgrad som steg till 4,2 gånger (4,0).

 

Under året tre första kvartal hade RevPar på bolagets marknader starkast utveckling i Bryssel, London, Montreal och Oslo. Svagast utveckling av RevPar hade Stockholm och Helsingfors.

 

I rapporten säger vd Anders Nissen att Pandox under perioden har tagit över, omdisponerat och tecknat nya hyresavtal för sex hotell och hyrt ut ytterligare två.

 

Sedan återkomsten på börsen i juni 2015 har bolaget förvärvat totalt 28 hotell i Tyskland, Österrike, Belgien, Nederländerna och Storbritannien. Bolaget har under perioden tecknat långa omsättningsbaserade hyresavtal för hotell med attraktiva lägen samtidigt som Pandox avyttrat mindre hotell i mindre attraktiva lägen.

 

Pandox har hög aktivitetsnivå på bolagets nyckelmarknader, vilket med stöd av tidigare förvärv och förväntad organisk tillväxt medför att utsikterna för resten av år 2017 är goda.

 

Rapporten innebar att aktien gick svagt uppåt på börsen till 149,30 kr som senast betalt. SF