19 november 2017
måndag, 13 november 2017 15:48

Skärpt amorteringskrav klubbas inte i riksdagen

Skrivet av 
alt
Bostadsminister Peter Eriksson är tveksam till förslaget om skärpta amorteringsregler.

 

 

Finansinspektionens fattade under måndagen ett beslut om det slutliga förslaget till skärpt amorteringskrav, som nu har skickats till regeringen för godkännande.

 

FI föreslår ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter (stora bolån i förhållande till inkomsten). Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla. Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

 

I en kommentar kan sägas att få tror att förslaget, som även kallas skuldkvotsbroms, går igenom i riksdagen. Samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna är emot förslaget. Socialdemokraterna säger kanske till förslaget, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

 

Även bostadsministern Peter Eriksson (MP) är tveksam till förslaget, liksom Sveriges Byggindustri och Villaägarna. Enligt Svenska Dagbladet har redan SEB, Swedbank och Danske Bank genomfört skuldkvottak. SF