25 maj 2020
tisdag, 05 december 2017 12:52

Småa ökar andelen hyresrätter i Barkarbystaden

Skrivet av 
alt
Tidig illustration över Småas kvarter i Barkarbystaden.


Småa AB, som ingår i koncernen ALM Equity, förändrar upplåtelseformen för sina planerade lägenheter i Barkarbystaden, Järfälla. Av de drygt 200 bostäderna planeras 75 procent att upplåtas som hyresrätter. Övriga bostäder kommer att upplåtas med bostadsrätt i Brf Kronan. Förändringen är en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge.
    

Småas byggnation är det sista kvarteret i den första etappen i Barkarbystaden. Delar av projektet ställs om till hyresrätter enligt en överenskommelse mellan Småa och Järfälla kommun. Överenskommelsen görs som en naturlig anpassning till efterfrågan och marknadsläge. 25 procent av bostäderna planeras bli bostadsrätter i Brf Kronan och 75 procent blir hyresrätter, där en stor andel kommer att vara mindre lägenheter om 1-2 rum och kök.
    

– Vi ser fram emot att förverkliga denna fina byggrätt med välplanerade bostäder i både bostads- och hyresrättsform. Detta blir Småas första mixade projekt vad gäller upplåtelseform, vilket vi tror kommer bidra starkt till projektets och områdets framgång, säger Fredrik Arpe, vd för Småa.
    

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:54 och omfattar en byggrätt om 10.520 kvm ljus BTA. Byggstart planeras under 2018 med etappvis inflyttning med start preliminärt 2019/2020.