1 juni 2020
onsdag, 06 december 2017 14:11

Arcona bygger för 950 Mkr i Hagastaden

Skrivet av 
alt
Kvarteret Patienten i Hagastaden, ritad av White arkitekter.

 

Arcona/Veidekke Bygg Kommersiellt har slutit avtal med Vitartes, ägt av Hemsö och SveaNor Fastigheter, om fortsatt samarbete avseende kv. Patienten om 42.000 kvm i Hagastaden, Stockholm. Kontraktet har ett ordervärde på 950 Mkr.

 

Arcona och Vitartes avtalade sommaren 2016 om att utföra mark-, grundläggnings- och betongarbeten för kvarteren Patienten och Princeton. Det som nu avropats är att uppföra resten av byggnaden i kv. Patienten, som uppförs i direkt anslutning till huvudentrén för Nya Karolinska sjukhuset och delvis ovanpå befintligt tunnelrör för E4:an. Fastigheten kommer att bli ett Eye Center of Excellence, med S:t Eriks Ögonsjukhus som central hyresgäst. Färdigställandet ska ske våren 2020.

 

– Vi ser fram emot ett fortsatt lyckosamt samarbete med Vitartes där vi kommer att arbeta utifrån vår samverkansmodell, som innebär att alla bidrar med var och ens unika förmåga för effektivare processer. Under flera år har vi arbetat ihop med Vitartes och det är kul att se hur ett ständigt förbättrat samarbete visar på värdet av att arbeta tillsammans i flera projekt över längre tid, säger Peter Kvist, vd på Arcona.