18 november 2018
onsdag, 06 december 2017 19:37

Fastator anställer Friis som Investment Manager

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                       

Aktiebolaget Fastator har anställt Martin Friis (bilden) som Investment Manager. Han tillträdde sin tjänst den 22 november och kommer främst att arbeta med strategi, affärsutveckling och att stärka bolagets kommunikation/IR. Martin Friis kommer närmast från Aura Light International AB där han har haft ett antal roller med fokus på internationell affärs- och produktutveckling, senast som tf verksamhetsansvarig i dess amerikanska dotterbolag.

 

– Att ytterligare stärka organisationen och vidareutveckla vårt team är en viktig delkomponent när vi går in i en mer transaktionsintensiv fas. Vår tillväxtstrategi omfattar både Fastators innehavsportfölj och våra innehavsbolag. Fastators för närvarande största innehav, Offentliga Hus, avser att växa sin portfölj av stabilt avkastande samhällsfastigheter till en balansomslutning om cirka 6-7 Mdr kr från dagens 2,3 Mdr inom två år. Därefter avser vi att notera Offentliga Hus på börsen, säger Joachim Kuylenstierna, tf vd för Fastator.