18 december 2018
torsdag, 11 januari 2018 13:26

Scheiwiller Svensson utvecklar Nykvarn

Skrivet av 
alt
Utvecklingen av Nykvarns centrum sker etappvis och beräknas vara klar under 2020. Sammantaget tillförs cirka 300 nya bostäder och cirka 6.300 kvm kommersiell yta, 3.300 kvm kontorslokaler, 1.300 kvm vårdlokaler samt 560 p-platser.


Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Reflex arkitekter i uppdrag att utveckla centrumet i sörmländska Nykvarn. Målet är en varierad, småskalig och trygg stadsdel som lever över dygnet med bostäder, kontor, kommunhus, butiker, orangeri och saluhall. Beställare är Scandinavian Property Group (SPG) och Box Bygg.
    

– I Nykvarn skapar vi framtidens närcentrum, med boende integrerat i centrumkärnan. Med sin variation och småskalighet kan Nykvarn förhoppningsvis stå modell för andra mindre centrumkärnor runt om i landet, säger Lena Sjöberg Nilsson, arkitekt på Scheiviller Svensson.
    

Utbyggnaden sker etappvis. Det första kvarteret står klart och det andra är nu under uppbyggnad. Det består av två bostadshus, ”lamellhusen”, med 43 lägenheter i fem plan, varav ett plan är takvåning med vindskupor. Gestaltningskonceptet är enkelt och sammanhållet, med naturliga material som trä, ljus och slät puts och plåttak.