18 januari 2019
tisdag, 06 februari 2018 13:02

Fortum Värme blir Stockholm Exergi

Skrivet av 
alt
Exergi ska tydligare förklara än det gamla namnet Fortum Värme, att företaget bidrar med rätt energi.

 

Fortum Värme, som förser drygt 800.000 stockholmare med värme och kyla, byter namn till Stockholm Exergi. Det nya namnet ska på ett tydligare sätt visa vad företaget bidrar med till stockholmarna – rätt energi, vid rätt tillfälle och för rätt behov. Stockholms stad äger, tillsammans med Fortum, Stockholm Exergi.

 

Namnändringen innebär bättre förutsättningar att stärka relationen mellan Stockholm Exergi och dess kunder. Stockholm Exergi ska fortsätta att tillsammans med stockholmare, kunder och partners skapa energin i framtidens, hållbara Stockholm.

 

– Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad senast år 2040. Målet kräver att vi tillsammans skapar innovativa lösningar för framtidens hållbara energisystem genom att bland annat ta tillvara på överskottsenergi från stadens olika verksamheter. Detta kommer bli avgörande för vår klimatomställning, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad.

 

– Stockholm Exergi och namnbytet är resultatet av en strategisk process och kommer att skapa mervärden för staden. Det är en viktig förutsättning för att kunna vara en aktiv ägare, säger Jonas Schneider, vice vd på Stockholms Stadshus AB.

 

Exergi är nyttan som skapas med energi

Exergi är mer än bara energi. Det är exergin som står för själva nyttan som skapas med energi. Som när energi återvinns i stockholmarnas renade avloppsvatten för att värma ditt hem istället för Östersjön. Eller när rester från skogsbruket tas till vara på för att skapa förnybar el och värme, mitt i Stockholm.

 

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag, 50/50-ägt av stadens koncernbolag Stockholms Stadshus AB och Fortum. Bolaget värmer över 800.000 stockholmare, svalkar drygt 400 sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter samt återvinner överskottsvärme. Stockholm Exergi, har 700 anställda från Högdalen i söder till Brista i norr, som jobbar tillsammans med kunder och stockholmare för att förse staden med enkel, säker och hållbar energi, dygnet runt, året runt.