18 januari 2019
torsdag, 08 februari 2018 13:32

2.000 nya bostäder i IBM:s kvarter i Kista

Skrivet av 
alt
Nu är det samråd om ett nytt kvarter, med bland annat 2.000 bostäder i nordvästra Kista.

 

IBM:s tidigare kontorsanläggning, Odde 1 med flera fastigheter, vid Hanstavägen i nordvästra Kista, ska göras om till ett nytt kvarter med cirka 2.000 bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker. Det befintliga huset, där IBM sitter i dag, kommer att vara kvar, men IBM flyttar till andra lokaler i samband med att det nya området byggs.

 

Under perioden 6 februari till 20 mars 2018 är det samråd om detaljplanen. Under samrådet finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

 

IBM:s kontorsverksamhet flyttar till modernare lokaler och frigör fastigheten Odde 1 för etablering av bostäder, förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, stråk och parker.

 

I planarbetet prövas möjligheten att bygga ett nytt område med cirka 2.000 bostäder, varav 1.100 bostadsrätter, 550 hyresrätter, 350 studentlägenheter och ett gruppboende samt förskolor.

 

Området ges goda offentliga miljöer med verksamheter i bottenvåningarna som möjliggör en levande och trygg miljö. Stor vikt läggs vid att koppla ihop området med omgivande områden trots de topografiska skillnader och trafikbarriärer som omger det.

 

IBM:s anläggning har stort ett kulturhistoriskt värde som ska tillvaratas. Byggnaden kommer att vara kvar men får annan användning när IBM flyttar till till nya lokaler. De höga naturvärdena och den dramatiska topografin ska tas tillvara i området.

 

Planläggningen syftar även till att utveckla del av en stadsdelspark som knyter ihop området med det planerade området Kista Äng.