24 mars 2019
onsdag, 21 mars 2018 11:05

NCC bygger studentlägenheter åt Akademiska Hus

Skrivet av 
alt
Bostadshuset Polstjärnan, ritat av Tirsén & Aili, placeras centralt inne på campus, med närhet till Luleå tekniska universitets verksamheter samt kommunikationer och service.


På uppdrag av Akademiska Hus bygger NCC bostadshuset Polstjärnan med 199 student- och forskarlägenheter på Luleå tekniska universitets centrala campusområde. Ordervärdet uppgår till 118 Mkr. Projekteringsarbetet har inletts och byggnationen påbörjas under våren med förberedande markbearbetning. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2020
    

– Efterfrågan på student- och forskarbostäder i regionen är stor och därför arbetar vi engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Vi tecknar nu avtal med NCC och ser fram emot att förverkliga det här mycket viktiga projektet som kommer att få stor betydelse för Luleå tekniska universitet och dess studenter, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.
    

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad där ett E-format hus ska uppföras med både fyra och fem våningar och bestå av 132 ettor om drygt 25 kvm samt 67 dubblettlägenheter om 41-44 kvm. Totalt kommer 266 studenter och forskare att kunna bo i huset.