26 mars 2019
tisdag, 10 april 2018 15:07

Plan för 2.000 bostäder på Lövholmen

Skrivet av 
alt
Illustration för nya och kulturhistoriska byggnader på Lövholmen. Bild: Gehl Architects

 

alt

Lövholmsvägen föreslås bli omvandlad till stadsgata som binder samman stadsdelarna. Bild: Gehl Architects.

 

alt

Planområdet för stadsdelen Lövholmen.

 

alt

Flygbild för ungefärligt planområde.

 

Nu har Stockholms stad tagit fram ett förslag till strukturplan som innebär att den nya stadsdelen Lövholmen på den nordvästra delen av Liljeholmen omvandlas från industriområde till en blandad stadsdel med omkring 1.500–2.000 bostäder, en ny skola, fem förskolor, kontor och lokaler för centrum samt offentliga miljöer samtidigt som inslag av kulturhistoriska byggnader som kan bevaras.

 

Dagens avspärrade område öppnas så att kajerna och strandlinjen görs tillgängliga för allmänheten. Cykelvägar byggs ut och parker anordnas.

 

Cementas fabrik flyttas till Energihamnen medan konsthallen Färgfabriken blir kvar och fortsätter med sin verksamhet.

 

Förslaget gör det möjligt att skapa en fortsättning på innerstaden och att länka samman stadsdelarna längs med vattnet. Tack vare närheten till kollektivtrafik och naturområden finns det goda möjligheter att skapa en levande stadsdel för både boende och besökare.

 

Tidplanen för Lövholmen är:

1. Tidigt samråd: april-maj 2018

2. Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: oktober 2018.

3. Samråd: juni 2019.

4. Ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2019.

5. Granskning: juni 2020.

6. Antagande i stadsbyggnadsnämnden: november 2020.