26 mars 2019
torsdag, 12 april 2018 11:26

Försäljningen av gamla Karolinska skjuts upp

Skrivet av 
alt
Försäljningen av gamla Karolinska sjukhuset skjuts upp efter valet i höst, meddelar Alliansen i Stockholm läns landsting. – Vi har lyssnat på den oro som personalen har fört fram när det gäller försäljningen av gamla Karolinska och därför omprövar vi det beslutet. Det kommer inte att ske en försäljning av gamla Karolinska innan valet i höst som det planerades först.

 

Under gårdagen beslutade Landstingsfullmäktige i Stockholms län att återremittera ärendet om försäljningen av Karolinska universitetssjukhusets gamla huvudbyggnad. Det var den 30 januari som landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslutade att godkänna försäljningen av Karolinskas gamla huvudbyggnad och intilliggande byggnader, omfattande 110.000 kvm, till Niam, för 2,3 Mdr kr. Beslutet kom efter att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i tisdags begärde återremiss av ärendet liksom. Allianspartierna valde att ansluta till denna återremiss i en så kallad majoritetsåterremiss.

 

I återremitteringen uppkom en jävsfråga om Mikael Lövgren som i flera år suttit i styrelsen för Karolinska sjukhuset, även är styrelseledamot vid Niam. Lövgren avgick från styrelsen för Karolinska sjukhuset i december förra året.

 

I en pressträff under onsdagen meddelade Alliansen att gamla Karolinska inte kommer att säljas före valet. Vid pressträffen sade Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd:

– Vi har lyssnat på den oro som personalen har fört fram när det gäller försäljningen av gamla Karolinska och därför omprövar vi det beslutet. Det kommer inte att ske en försäljning av gamla Karolinska innan valet i höstsom det planerades först.

 

Länk: Niam köper gamla Karolinska sjukhuset för 2,3 Mdr

http://www.fastighetsaktien.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16825:niam-k%C3%B6per-gamla-karolinska-sjukhuset-f%C3%B6r-23-mdr&Itemid=321