18 februari 2020
torsdag, 19 april 2018 11:23

Unikt samarbete i Värtahamnen

Skrivet av 
alt
Värtahamnen och Södra Värtan ska bli Stockholms nya entré från sjösidan. Här kommer 5.000 personer att bo och lika många att arbeta när området är färdigställt. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios


Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdstaden i Stockholm. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.
    

För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som skall marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området.
    

– Alltsedan vi fick en markanvisning i Värtahamnen om cirka 70.000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.
    

– För oss som äger fastigheter i Värtahamnen idag blir det ett oerhört viktigt arbete att utveckla stadsdelen till att bli den smältdegel vi nu gemensamt planerar. Att göra det tillsammans med flera starka aktörer gör att det finns en långsiktighet och garanti för att lyckas, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.
    

– Området kommer att vara en inkluderande stadsdel för både tillresta och boende. Närheten till vatten, kollektivtrafik och övriga delar av stan gör beslutet att arbeta för en attraktiv helhet naturligt, säger Mikael Eskils, vd för Wallfast.
    

– Blandningen med bostäder och arbetsplatser kommer att dra många stockholmare till Värtahamnen framöver. Samarbetet syftar till att skapa den attraktion som en stad står för. Med olika erfarenheter kommer vi att kunna göra rätt från början när stadsdelen planeras, säger Hans Lisserkers, chef Projektutveckling, Niam.
    

– Tillsammans kan vi jobba för en bra mix av verksamheter och spännande inslag i det offentliga rummet. Många hittar redan idag till området. I framtiden blir det en självklar destination, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar, Vasakronan.     

 

– Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida. Här kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en härlig blandning av nya invånare och spännande verksamheter, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.