24 mars 2019
onsdag, 13 juni 2018 11:23

Stora planer för Flemingsberg

Skrivet av 
alt
Ett långsiktigt utvecklingsprogram ska bidra till att Flemingsberg stärker sin roll som regional stadskärna. Foto: Huddinge kommun.


Minst 10.000 nya bostäder, ytterligare minst 20.000 arbetstillfällen och 15.000 fler studenter till år 2030. Det vill Huddinge och Botkyrka kommuner uppnå i Flemingsberg tillsammans med Stockholms läns landsting. Samtliga tre fullmäktige har nu fattat beslut om ett gemensamt utvecklingsprogram för Flemingsberg som sträcker sig fram till år 2050.
    

– Vi vill att 2050 ska Flemingsberg vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Det ska vara en självklar etableringsplats för ett kunskapsintensivt näringsliv och en stadskärna med ett brett utbud av kultur, restauranger, nöjen och handel, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.
    

För att säkerställa de långsiktiga utvecklingsmålen för 2050, har konkreta delmål tagits fram, vilka innebär att Flemingsberg redan 2030 även ska ha ett utbud av stadskvaliteter för minst 100.000 invånare och tre nya kluster med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentligt och civilsamhälle. Vidare är målsättningen att andelen resor med gång, cykel- och kollektivtrafik ska vara minst 70 procent och andelen invånare som känner tillit till andra människor ska uppgå till minst 90 procent.
    

– Den regionala stadskärnan Flemingsberg är ett unikt pilotprojekt för att bygga en verklig stad, med bra kollektivtrafik, attraktiva bostäder med tillgång till såväl bra restauranger och handel som akademi och grönområden. Det är svårare än man tror att uppnå verklig stadskvalitet i ett område som historiskt planerats som förort. Målet är att stärka tillväxten av jobb, forskning, företagande och livskvalitet i södra länet och på så vis få både bättre balans och bättre miljö, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd, Stockholms läns landsting.