5 april 2020
måndag, 16 juli 2018 05:03

Castellums ökade driftöverskottet till 1.940 Mkr

Skrivet av 
alt
Henrik Saxborn, vd för Castellum.

 

Castellums förvaltningsresultat för första halvåret stärktes med 14 procent till 1.420 Mkr (1.248), efter att den ekonomiska uthyrningsgraden ökat till 93 procent (89) och en positiv nettouthyrning om 128 Mkr. Totalt steg intäkterna till 2.740 Mkr (2.563) med ett driftöverskott som ökade till 1.940 Mkr (1.777). Det innebar ett resultat före skatt om 2.272 Mkr (3.219) och ett resultat efter skatt om 2.559 Mkr (2.686), efter att halvårets värdeförändringar för bolagets fastigheter minskat till  827 Mkr (1.824), samtidigt som värdet för derivatportföljen sjönk till 25 Mkr (152).

 

I rapporten nämner vd Henrik Saxborn tre nyheter för Castellum. De är 1. Castellum skall nu ses som ett fastighetsbolag med en nordisk plattform. 2. Castellum kommer framöver att tydligare fokusera på den växande logistikportföljen. 3. Castellum startar ett nytt bolag för Co-working i Norden baserat på en egenutvecklad digital plattform.

 

Bolagets totala tillgångar steg till 86.908 Mkr (79.635), vara värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 84.298 Mkr (74.490). Det egna kapitalet ökade till 34.847 Mkr (30.554) samtidigt som de räntebärande skulderna steg till 39.992 Mkr (37.213).

 

Under perioden investerade Catellum totalt 2.456 Mkr (4.705), varav 1.019 Mkr (3.349) avsåg förvärv och 1.437 Mkr (1.356) var ny-, till- och ombyggnation.

 

Efter försäljningar och likvidreglering om 387 Mkr (856) uppgick nettoinvesteringen till 2.069 Mkr (3.849). Bolagets belåningsgrad blev 47 procent (48) med en räntetäckningsgrad om 426 procent (380).

 

I rapporten tror vd Henrik Saxborn på bolagets framtid:
– Fortsatt stark utveckling på alla fronter, med många nya spännande projekt som blickar framåt. Jag känner mig nu säkrare i min guidning från årsredovisningen att Castellum ”som det står och går” har goda möjligheter att i år nå målet om 10 procent förbättring av förvaltningsresultatet. Men idag vill jag gärna lägga till att framtiden ser ovanligt spännande ut!