Skriv ut denna sida
måndag, 16 juli 2018 05:05

Driftöverskottet steg starkt för Akademiska Hus

Skrivet av 
alt
Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Akademiska Hus ökade hyresintäkterna för första halvåret till 2.986 Mkr (2.782), vilket resulterade i ett driftöverskott som steg till 2.107 Mkr (1.962). Vinsten före värdeförändringar och skatt ökade till 1.961 Mkr (1.829), men eftersom värdeförändringen av bolagets fastigheter minskade till 547 Mkr (1.917) och värdeförändringen på bolagets finansiella instrument försämrades till – 432 Mkr (–199), sjönk vinsten före skatt till 2.076 Mkr (3.547). Det innebar att vinsten efter en positiv skatt om 248 Mkr (–803) blev 2.324 Mkr (2.744).

 

I balansen ökade bolagets samtliga tillgångar till 91.752 Mkr (86.050), varav värdet på anläggningstillgångarna steg till 84.136 Mkr (78.621). Det innebar att det egna kapitalet ökade till 39.873 Mkr (35.487) samtidigt som de långfristiga skulderna steg till 28.098 Mkr (21.936) medan de kortfristiga skulderna minskade till 11.365 Mkr (16.795). Bolagets totala skulder steg under perioden till 40.154 Mkr (33.758). Det innebar att soliditeten stärktes till 43,5 procent (41,3) med en räntetäckningsgrad som minskade till 8,12 gånger (8,90).

 

I rapporten säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus:
– Digitaliseringen innebär att universiteten och högskolorna ställer krav på oss att tillhandahålla nya, mer effektiva lokaler som är anpassade till den nya tidens lärande och forskning. Vår roll är att bistå våra kunder att lokaleffektivisera och samtidigt höja campusområdenas attraktivitet. I samarbete med bland andra Vasakronan och RISE lanserar Akademiska Hus RealEstateCore – ett gemensamt digitalt språk speciellt framtaget av fastighetsägare för byggnader. Syftet är att möjliggöra kontroll över den stora mängd data som dagens moderna byggnader genererar. Genom att ha ett enhetligt digitalt språk kan nyttan maximeras och nya tjänster utvecklas till förmån för hyresgäster och leverantörer.

 

I juni byggstartade akademiska Hus första delen av utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet etapp 4, vid Uppsala universitet, vilket hittills är bolagets största gemensamma satsning med Uppsala universitet. Akademiska Hus investerar cirka 1,2 Mdr kr i projektet, som omfattar två tillbyggnader om totalt 30.000 kvm. I höst startas den andra delen av utbyggnaden och hela projektet beräknasstå klart våren 2022.

 

I början av maj tog bolaget det första spadtaget i ett bostadsprojekt i Luleå som innebär att 199 nya lägenheter med plats för 266 studenter och forskare byggs mitt på campus Luleå.  Hittills under året har Akademiska Hus byggstartat 700 studentbostäder.

 

I samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttar flera institutioner till det nybyggda forskningslaboratoriet Biomedicum tomställs andra lokaler och nya verksamheter kan skapas. Exempelvis investerar Akademiska Hus cirka 100 Mkr i en ombyggnation för att skapa en mötesplats för innovation inom life science.

 

Akademiska Hus har framgångsrikt genomfört långfristiga obligationsemissioner under det senaste året. Emissionerna omfattar cirka 10 miljarder och har en genomsnittlig löptid på 19 år. Kapitalbindningen i skuldportföljen har därmed förlängts till 9,7 år, vilket är en styrka inför bolagets utvecklingen av verksamheten. LE

Senaste från Redaktionen