24 mars 2019
fredag, 20 juli 2018 22:01

Balders vinst steg till 3.869 Mkr

Skrivet av 
alt
Erik Selin, vd för Balder.

 

Balder fortsätter sin framgångssaga med en vinst för första halvåret som steg till 3.869 Mkr (3.7009). Under första halvåret ökade hyresintäkterna med 12 procent till 3.217 Mkr (2.882) med ett förvaltningsresultat som steg till 1.485 Mkr (1.296). I resultatet ingick värdeförändringar på fastigheter med 3.003 Mkr (2.709), medan värdeförändring på derivat minskade till –57 Mkr (132).

 

I rapporten säger vd Erik Selin:
– Första halvårets investeringar uppgår till 5,7 Mdkr, bland investeringarna kan nämnas vår första affär i Tyskland där vi i samarbete med Ligula köpt 7 hotell. Det känns tryggt för oss att på en ny marknad göra affärer ihop med en av våra bästa och skickligaste kunder. Under Q2 har vi också avtalat om att i samarbete med Folkets Hus och Nordic Choice bygga ett hotell på Järntorget i Göteborg (Hotell Draken). Till Balders långsiktiga satsning på stads- och projektutveckling kan vi nu lägga till ytterligare ett stort och viktigt åtagande genom vårt avtal med Upplands Väsby kommun. Vi ska gemensamt utveckla Väsby Entré och ser fram emot ett samarbete som sträcker sig långt in i framtiden. Jag är imponerad av Upplands Väsbys vänliga och professionella bemötande.

 

Han fortsätter:
– Vi har hittills gjort bedömningen att den bästa totalavkastningen för Balders aktieägare uppnås genom återinvestering av genererade resultat. Målsättningen är även framgent densamma och jag är optimistisk när det gäller möjligheten över tid att kunna fortsätta hitta investeringar med rimligt bra avkastning.

 

I balansen steg värdet stort på förvaltningsfastigheterna till 109.740 Mkr (89.047) samtidigt som de räntebärande skulderna ökade till 64.717 Mkr (50.904). Det innebar att det egna kapitalet steg till 43.015 Mkr (40.146) med en soliditet om 36,2 procent och en räntetäckningsgrad om 4,2 procent.

 

På börsen gick aktien upp med 0,73 procent till 249,80 som senast betalt. SF