24 mars 2019
fredag, 20 juli 2018 22:07

Skanskas resultat tyngdes av nedskrivningar

Skrivet av 
alt
Anders Danielsson, vd för Skanska.

 

Skanskas halvårsresultat minskade till 1.598 Mkr (3.330) på grund av nedskrivningar i anläggningsprojekt i USA under andra kvartalet.

 

I rapporten säger Skanskas vd Anders Danielsson:
– Under första halvåret 2018 fortsatte vi att leverera starka resultat inom  många av våra verksamhetsområden.  Byggverksamheten i Norden, särskilt i Sverige, och vår verksamhet inom Kommersiell fastighetsutveckling är exempel på det. De strategiska initiativen med syfte att återställa lönsamhetsnivåerna i vår Byggverksamhet har börjat stabilisera verksamheten i Polen, medan vi upplever ytterligare motgångar i den amerikanska, där resultatet för andra kvartalet var långt ifrån tillfredsställande.

 

Trots allt ökade intäkterna under första halvåret till 79.468 Mkr (79.118). Starkast var Byggverksamheten där intäkterna steg med 6 procent till 75.053 Mkr (70.768) medan intäkterna för Bostadsutveckling rasade med –48 procent till 4.166 Mkr (8.068). Det gick bättre för affärsområdet Kommersiell fastighetsutveckling med intäkter som ökade 9 procent till 7.310 Mkr (6.681).

 

Skanska säger att marknadsutsikterna för de kommande 12 månaderna är goda för Byggverksamheten, särskilt för USA. Däremot är marknadsutsikterna för Bostadsutveckling mer osäker bland annat på grund av svårigheten att förvärva och utveckla mark till följd av
höga priser och långa planprocesser.

 

För Kommersiell fastighetsutveckling är vakansgraden på kontorslokaler i merparten av de nordiska och centraleuropeiska städer där verksamheten bedrivs är stabil. Vakansgraden är låg i Sverige och hyrorna ökar. Efterfrågan på kontorsyta är stark i Polen och förbättras i andra delar av Centraleuropa.

 

I USA fortsätter efterfrågan från hyresgäster att vara stark i Boston och Seattle medan efterfrågan i Washington D.C. och Houstons ”Energy corridor” är något svagare.

 

I balansen ökade tillgångarna till 116 Mdr (106,1) med ett eget kapital som ökade till 27,2 Mdr kr (24,4). Den räntebärande nettofordran minskade till –4,0 Mdr (–4,3) medan de operativa finansiella tillgångarna minskade till 6,5 Mdr (7,4). Det innebar att soliditeten ökade till 23,4 procent.

 

På börsen föll aktien med 4,62 procent till 158 kronor. Totalt omsattes 5,25 miljoner aktier. SF