24 mars 2019
fredag, 10 augusti 2018 11:05

Vectura får en markanvisning i Hagastaden

Skrivet av 
alt
Vectura Fastigheter ska bygga en kontorsfastighet i Hagastaden om 25.000 kvm. Färdigställande beräknas ske år 2024 i samband med att den nya tunnelbanelinjen står klar.

 

Stockholms stad föreslår en markanvisning till Vectura Fastigheter som avser kvarter Forskaren, beläget i centrala Hagastaden, Stockholm. Markanvisningen ger Vectura möjligheten att uppföra en byggnad som bidrar till ett forsknings- och innovationskluster i världsklass, samt en plats där stockholmarnas kunskapsutbyten är i fokus.

 

Markanvisningen avser cirka 25.000 kvm BTA avsett för kontor och ytor för allmänheten. Vecturas ambition är att utveckla en signaturbyggnad med anknytning till Life Science. Det är en plats där Vectura vill vara med och skapa en destination som bjuder in till kreativt utbyte mellan människor från olika utvecklingsintensiva företag, institutioner och verksamheter.

 

– Vi är otroligt glada och stolta över att Stockholms stad föreslår markanvisningen till oss och att få vara med och bidra till utvecklingen av Hagastaden genom att etablera en byggnad med anknytning till Life Science i enlighet med Stockholms stads vision, säger Susanne Ekblom, vd för Vectura Fastigheter.

 

– Vi tror att byggnaden och dess innehåll kommer bidra till att skapa en attraktiv och levande plats i Hagastaden. Konceptet följer inriktningen av Hagastaden som en vetenskapsstad med fokus på hälsa. Vi är därför mycket glada över att kunna gå fram med denna markanvisning tillsammans med Vectura Fastigheter AB, säger Stefan Hansson, biträdande finansborgarråd (S).

 

Byggstart för kvarter Forskaren beräknas ske under 2022 och stå färdigt 2024 i samband med att den nya tunnelbanelinjen står klar. Markanvisningsavtalet mellan staden och Vectura ska beslutas i exploateringsnämnden den 23 augusti.

 

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vectura grundades i slutet av 2012. Bolagets största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB. Vd för Vectura är Susanne Ekblom och styrelsens ordförande är Gustaf Hermelin.