17 augusti 2019
fredag, 24 augusti 2018 14:02

Oscar den I:s minne på Söder blir hotell

Skrivet av 
alt
Huset "Stiftelsen” på Björngårdsgatan 23 på Söder ska byggas om till ett hotell och stå färdigt år 2020.

 

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden Oscar den I:s minne, även kallad ”Stiftelsen”, på Björngårdsgatan vid Fatbursparken, ska öppnas för stockholmarna som hotell och restaurang av Vasaparken Fastighets AB. Lokalerna är cirka 2.400 kvm och öppnar enligt plan under första halvåret 2020.

 

– Vi är väldigt glada att denna fantastiska byggnad, mitt på Södermalm, snart kan öppnas för stockholmarna och besökare från hela världen. Detta blir ett värdefullt tillskott för den växande turistnäringen. Hotellet och restaurangen kommer skapa liv och rörelse och bidra positivt till hela området runt Fatbursparken, säger Fastighetsnämndens ordförande Stefan Hansson (S).

 

Stiftelsen uppfördes som vårdbyggnad på 1870-talet och har sedan 1950-talet ägts av Stockholms stad. Lokalerna har sedan ett tag stått tomma och staden har inte längre användning för dem.

 

Målet har varit att hitta en publik verksamhet som passar lokalerna, som kan bidra till att göra platsen tryggare och mer levande dygnet runt. Ett krav har varit att byggnadens stora kulturhistoriska värde ska bevaras vid en försäljning och den framtida användningen ska vara anpassad till byggnadens kulturvärde.

 

Det var Nordier som i våras på uppdrag av Stockholms stad kunde sälja Oscar den I:s minne och köparen blev Vasaparken Fastighets AB.

 

– Vi är glada att få möjligheten att förvärva denna unika fastighet och ser fram emot att påbörja förvandling till hotell och restaurang, säger Jacob Åhman, ansvarig för Stockholmsregionen hos Vasaparken.

 

Huset uppfördes i början av 1870-talet för Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne efter ritningar av arkitekt Per Ulrik Stenhammar.

 

Huset har av Stockholms stadsmuseum blivit blåklassat, vilket är den högsta klassningen som innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturmiljölagen. Under åren 2010-2017 byggdes Citybanans Södermalmstunneln under en del av huset. Arbetet krävde omfattande och tekniskt avancerade lösningar.

 

För år 2017 omsatte Vasaparken Fastighet AB 33,6 Mkr med ett resultat om 45,5 Mkr. Bolagets tillgångar steg år 2017 till 609 Mkr (596 Mkr) till en soliditet om 24,26 procent (17,7).