22 april 2019
måndag, 03 september 2018 12:21

Logicenters inviger sin sjätte fastighet i Viared

Skrivet av 
alt
Speed Groups anläggning i Viared har färdigställts på rekordtid.


På endast nio månader har Logicenters uppfört en logistikanläggning om 38.000 kvm i Viared utanför Borås. Anläggningen har byggts för Speed Groups som har tecknat ett tioårigt hyresavtal.
    

– Vi är väldigt nöjda med Logicenters arbetssätt där de nu har färdigställt en logistikfastighet till oss under ett mycket pressat tidsschema. Vi har i dagsläget redan flyttat in tre kunder och verksamheten är i full gång vilket känns fantastiskt spännande. Det hade varit omöjligt att få detta i hamn med den korta tidshorisont vi haft från beslut till färdigställande utan ett mycket fint samarbete mellan näringsliv och Borås Stad, säger Peter Nilsson, CEO, Speed Group.
    

Med endast sex mil till Göteborg är Viared viktigt för Logicenters, som investerat i flertalet fastigheter på området. Nybygget är beläget på Prognosgatan i Västra Viared och har även skyltläge längs med riksväg 40.
    

– Vi har en god relation med Borås Kommun och är väldigt positiva till fler satsningar i Viared. Nu har vi uppfört vår sjätte fastighet i området och vi kommer att fortsätta investera här, säger Matthias Kettelhoit, Commercial Head, Logicenters.