13 november 2019
onsdag, 12 september 2018 16:51

NREP förstärker inom projektutveckling

Skrivet av 
alt

                                                                                                                                           

NREP har ytterligare förstärkt bolagets kompetens inom projektutveckling genom att anställa Johan Håkansson med lång erfarenhet inom Skanska av bland annat projektutveckling av bostäder, kommersiell projektutveckling samt uthyrning och förvaltning både i Sverige och Europa.

 

– Johan Håkansson kommer med sina gedigna erfarenheter inom projektutveckling och att driva stora samarbetsprojekt i joint venture struktur, att starkt bidra till NREPs framtida utveckling, kommenterar Andreas Lindelöf (bilden), ansvarig för den svenska projektutvecklingsverksamheten inom NREP.
 

På NREP kommer Johan Håkansson arbeta med och leda flertalet av NREPs utvecklingsprojekt i både tidiga skeden samt i genomförandefasen. Fokus kommer främst ligga på bostäder och stadsutveckling.