21 april 2019
torsdag, 13 september 2018 12:14

Nyproduktionen av bostäder i Stockholms län rasar

Skrivet av 
alt
Byggstartvolymen för bostäder i Stockholm har minskat med 10 Mdr kr under ett år. Foto: Flygbild över Kista

 

Det är stort ras för Stockholms län efter att tjänsten Sverige Bygger har sammanställt byggstartsvolymen av nya bostadsprojekt de senaste 12 månaderna. Minskningen i byggstartad nyproduktion av bostäder motsvarar 10 Mdr kr. För ett år sedan stod Stockholms län för 32 procent av byggstartsvolymen i hela Sverige. Nu har det sjunkit till 24 procent av den byggstartade volymen nya bostäder.

 

Ett mindre tapp har även skett i Skåne, men Västra Götaland med Göteborg i spetsen har klarat av det senaste året betydligt bättre.

 

Det är tydligt att byggstarterna av nya bostäder i Stockholms stad rasat kraftigt de senaste 12 månaderna. Göteborg är den storstad som klarat av nyproduktionen av bostäder bäst det senaste året och det har t o m byggstartats projekt i Göteborg till ett betydligt högre värde där än i Stockholm.

 

Osäkerheten framåt är stor utifrån läget på marknaden men i Sverige Byggers projektdatabas finns ändå underlag för att se mer positivt på utvecklingen. Även om byggstartsvolymen rasat rejält i Stockholm (både län och kommun) de senaste 12 månaderna, har tillförseln av nyregistrerade projekt och projekteringsstartade projekt ökat.

 

Den framtida uppskattade byggkostnadsvolymen i hela Sverige för de nyregistrerade nya bostadsprojekten perioden januari-augusti 2018 har dock ökat med 25 procent jämfört med motsvarande period 2017.