17 augusti 2019
fredag, 14 september 2018 09:51

Klartecken för Kallebäcks Terrasser

Skrivet av 
alt
llustrationsskiss över det nya området Kallebäcks Terrasser som utvecklas av Wallenstam. Illustratör Maria Kask.


Kommunfullmäktige i Göteborg antog igår detaljplanen som möjliggör Wallenstams byggnation av 1.800 nya lägenheter samt ytor för kontor, handel, restauranger förskola och skola i Kallebäcks Terrasser. Tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket planeras för en gång- och cykelbro över till Mölndalsvägen likväl som en bilramp, eller så kallad fly-under, vid Kallebäcksmotet som ska avlasta trafiken och förbättra tillgängligheten till området.
    

– Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.
    

Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget. Samtidigt byggs även en kommersiell fastighet längs med E6/E20.
    

Redan 2014 påbörjade Wallenstam arbetet med fastigheten Kallebäck 3:3, tidigare Arlas mejeri. Fastighetens totala areal uppgår till drygt 100.000 kvm. Kallebäcks Terrassers första etapp är en del av BoStad2021.