17 augusti 2019
fredag, 14 september 2018 13:17

​Stenvalvet köper för 800 Mkr i Örebro

Skrivet av 
alt
Kommunägda Örebroporten och dess föregångare har utvecklat Mellringestaden i nordvästra delen av Örebro sedan slutet av 1990-talet. Merparten av verksamheterna i området är verksamma inom samhällsservice såsom skolor, vårdboenden, demensboenden, rättspsyk och förskola. Byggnaderna och verksamheterna ligger fint inbäddade i parkmiljön som finns kvar sedan tiden då det bedrevs mentalsjukhus i området.


Fastighets AB Stenvalvet köper fastigheterna Athena 5 och Athena 19 i Örebro från kommunalägda Örebroporten Fastigheter AB. Det överenskomna fastighetsvärdet är drygt 820 Mkr och tillträde är planerat till den 1 februari. Cushman & Wakefield har varit säljarens rådgivare och transaktionskonsult, medan advokatfirman Lindahl varit juridiskt ombud.
    

Fastigheterna ligger i området Mellringestaden i Örebro och utgörs till största delen av tre boenden för äldre, ett elevhem, en grundskola och en förskola som alla förhyrs av Örebro kommun samt lokaler för psykiatrisk vård som hyrs av Region Örebro. Totalt omfattar fastigheterna cirka 45.000 kvm lokaler samt exploateringsmark. Försäljningen ska godkännas av Kommunfullmäktige i Örebro.
    

Förvärvet av fastigheterna är en av Stenvalvets största investeringar sedan företaget bildades 2010. Genom förvärvet etablerar sig bolaget i Örebro och öppnar ett förvaltningskontor på orten. Efter förvärvet äger och förvaltar Stenvalvet fastigheter som omfattar nästan 140.000 kvm lokaler för samhällsservice i västra Mälardalen, i kommunerna Örebro, Västerås och Eskilstuna. 
    

– Örebro är en av de orter vi sökt investeringsmöjligheter i under en längre tid. Mellringestaden och vårt nya förvaltningskontor blir starten för ett nytt förvaltningsområde där vi hoppas kunna växa genom förvärv och projektutveckling de närmaste åren, säger Sara Östmark, affärsutvecklingschef på Stenvalvet.
    

– Örebroporten bedömer att vi har genomfört vårt uppdrag att utveckla området. Mellringestaden har varit basen i vårt bestånd från bolagets start. I våras landade vi i ståndpunkten att det inte är nödvändigt att Örebroporten är fortsatt ägare av Mellringestaden och att en försäljning i stället kan vara både lämplig och möjlig. Intresset att förvärva samhällsfastigheter har växt och det finns idag en stor efterfrågan, inte minst från långsiktiga fastighetsaktörer som förvaltar pensionskapital, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande i Örebroporten.
    

– Reavinsten medför att Örebroporten kan minska sin låneskuld om cirka 2,8 Mdr med cirka 650 Mkr och att bolaget samtidigt kan göra nödvändiga omstruktureringar i sin derivatportfölj. Vid årsskiftet införs de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna vilka träffar Örebroporten. Både amortering och omstruktureringarna är nödvändiga för att sänka bolagets framtida räntekostnader så att vi även i framtiden kan hålla våra resultatnivåer, säger Jeanette Berggren, vd för Örebroporten.