17 augusti 2019
fredag, 14 september 2018 17:21

JLL: Fortsatt stark Göteborgsmarknad

Skrivet av 
alt
Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

 

Med en hyresökning på tre procent i fjol är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3.300 kr per kvm och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

 

Även om visst smolk kan anas i konjunkturbägaren, i form av avtagande konsumtionstillväxt, svagare tillväxt i omvärlden och osäkerhet i ljuset av Riksdagsvalet, så är efterfrågan fortfarande stark på fastighetsmarknaden. Långsiktiga trender som ökad andel aktivitetsbaserade arbetsplatser, fler coworking-aktörer, e-handelns framväxt, digitaliseringens påverkan, m.m. driver också på och förändrar fastighetsmarknaderna.

 

Även utanför innerstaden i Göteborg pressas hyresnivån uppåt av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från 2019 väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta som bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan.

– Trycket på kontorsmarknaden i Göteborg är fortsatt högt. Företag efterfrågar moderna, effektiva och flexibla kontorslokaler i bra lägen så de utvecklingsprojekt som är på gång fyller väl den efterfrågan som finns. I takt med att nya projekt i attraktiva lägen färdigställs så kan man också förvänta en fortsatt hyresuppgång i dessa produkter, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.