2 juni 2020
måndag, 17 september 2018 12:32

Stockholms stad överklagar domen mot Nobel Center

Skrivet av 
alt
Nu har Stockholms stad lämnat in en överklagan till Mark- och miljöverstolen om att få bygga Nobel Center enligt klubbad detaljplan. Besked om Mark- och miljööverdomstolen prövar fallet väntas i höst och slutlig dom kommer tidigast nästa år.

 

Det var den 22 maj i år som Mark- och miljödomstolen genom en dom underkände Stockholms stads beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömde bland annat att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt samt att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen beslutade således om ett nej till byggande enligt detaljplanen. Nu lämnade Stockholms stad direkt efter valnatten den 9 september in sin överklagan om Nobel Center till Mark- och miljööverdomstolen. Valresultatet räckte inte för att stoppa bygget. Trots Moderaternas väljartapp finns fortfarande en majoritet för Nobelhuset med 53 mandat för och 48 emot.

 

– Tidpunkten hade inget med valet att göra. Det är juristerna som lämnat in överklagan, jag har inte ens läst den, säger stadsbyggnadsborgarråd Jan Valeskog (S), till DN.

 

Kompletteringen innehåller bland annat en ny trafikanalys från Sweco som visar hur befarade trafikstörningar kring Nobelhuset kan undvikas. Staden bifogar också utredningar av kulturmiljön och anser att domstolen borde lyssna mindre på Riksantikvarieämbetet och mer på länsstyrelsen som inte tycker att byggnaden skadar riksintresset. 

 

I överklagan riktas också kritik mot domstolens omsorg om de boende och fastighetsägaren Lundbergs på Strandvägen, som riskerar sin utsikt på grund av byggnaden.

 

Beträffande enskilda intressen står det klart att de olägenheter som Lundbergs gör gällande inte är betydande, utan mycket väl ryms inom ramen för vad Lundbergs får tåla”, skriver staden i sin överklagan och menar att allmänintresset borde väga tyngre.

 

– Jag vill inte gå in i detaljerna. Men vi har gjort en genomgång av svagheter och problem med domen som dragits i nämnden. Det skulle ge allvarliga konsekvenser även för annan byggnation i Stockholm om domen går igenom, säger Jan Valeskog.

 

Även liberalerna och kristdemokraterna gick fram i valet på Östermalm, och en stor andel av rösterna, cirka 20 procent tappade moderaterna boende kring Strandvägen till KD och L. Men väljarflykten från M räckte således inte för att ge de sex motståndspartierna majoritet i stadshuset att stoppa bygget.

 

Besked om Mark- och miljööverdomstolen prövar fallet väntas i höst och slutlig dom kommer tidigast nästa år. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Valeskog är det liggande detaljplan som kommer att gälla om domen hävs.