Skriv ut denna sida
torsdag, 20 september 2018 14:19

Bussterminalen i Katarinaberget byggstartas

Skrivet av 
alt
Vision över hur ankomstplatserna kan komma att se ut. Illustration: Link arkitektur

 

alt

Översikt av entréer och placering. Illustration: SL

 

Under hösten startar ett av de mest omfattande projekten vid Slussen. Efter att ha utretts under lång tid gav mark- och miljööverdomstolen i våras klartecken för bussterminalen i Katarinaberget. Byggtiden beräknas bli cirka 4,5 år.

 

Nyligen tecknades avtal med entreprenören Implenia som kommer att påbörja arbetet med att spränga och schakta ut bergmassor för att göra plats åt bussterminalen. Mer än 270.000 kubikmeter berg kommer att forslas bort. Arbetet beräknas starta i början av december och pågå i cirka två år. Totalt beräknas byggtiden bli 4,5 år.

 

Mikael Östman, byggprojektledare vid Projekt Slussen, säger:

– Vi har en planeringsfas fram till början av december då vi beräknar att Implenia kan starta arbetet. Entreprenaden omfattar berg-, mark- och betongarbeten för den nya terminalen. Implenia har erfarenhet av liknande arbeten bland annat från Getingmidjan, Förbifart Stockholm och Citybanans pendeltågsstationer vid centralen och Odenplan.

 

Tre stora bergrum ska sprängas ut

Bergsprängning i stadsmiljö kräver omfattande planering särskilt om det som här handlar om tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 meter och en längd av drygt 300 meter. Terminalen är placerad i ett läge nära stadsgårdsbranten, ”Glashuset” och KF-huset och dess grundläggning.

 

Västerut ansluter terminalen till tunnelbanan där den kopplas ihop med entréer både vid Ryssgården och Götgatan. Vid Lokattens trappa planeras ytterligare en entré som möjliggör bra anslutning mot Stadsgården.

 

Närheten till anläggningar, verksamhet och boende innebär att sprängningarna måste utföras skonsamt och försiktigt. Planen är att spränga ut mindre delar åt gången och successivt ta sig fram genom berget på ett så säkert sätt.

Senaste från Redaktionen