22 februari 2020
torsdag, 20 september 2018 15:48

Nya riktmärken för att HEBA ska kunna växa

Skrivet av 
alt
Patrik Emanuelsson, vd för HEBA Fastighets AB.

 

HEBA har vid sitt senasste styrelsemöte beslutat att uppdatera sina riktmärken för finansiella nyckeltal enligt följande:
1. Soliditeten skall inte understiga 40 procent. 2. Belåningsgraden skall över tid inte överstiga 50 procent

 

Riktmärket var tidigare att soliditeten, sett över tiden, inte skulle understiga 50 procent. Enligt senaste delårsrapporten uppgick soliditeten till 48,5 procent och belåningsgraden uppgick till 38,2 procent.

 

– Uppdateringen av riktmärkena innebär att HEBA ges möjlighet att fortsätta växa och utvecklas, säger vd Patrik Emanuelsson.