25 februari 2020
torsdag, 04 oktober 2018 11:56

Folksam köper obligation av Stockholm för 2 Mdr

Skrivet av 
alt
Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.


KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar 2 Mdr kr i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning.
    

– Jag är mycket glad över att vi på det här sättet kan bidra till Stockholms stads mål att bygga en hållbar stad inför framtiden. Det ligger väl i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, samtidigt som det bidrar till målet att skapa en konkurrenskraftig avkastning för dem. Vi vill uppmärksamma FN:s utvecklingsmål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Affären är samtidigt ett exempel på hur vi som pensions- och försäkringsaktör kan bidra i kommunernas omställning till hållbara städer, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.
    

Stockholms stad planerar bland annat investeringar för att möjliggöra byggnation av nya energieffektiva bostäder i ett flertal nya stadsutvecklingsområden, förbättra utnyttjandet av park- och grönytor och investera i skolor och förskolor. Ytterligare ett exempel är ett nytt avloppsreningsverk som ska fördubbla kapaciteten i stadens avloppsrening och täcka stadens behov fram till 2040. Med modern reningsteknik kan utsläpp av kväve och fosfor minskas med 40 respektive 33 procent, samtidigt som en större mängd föroreningar och mikroplaster kan filtreras bort.
    

Folksamgruppens investering fördelar sig enligt följande: KPA Pension 1.000 Mkr, Folksam Liv 900 Mkr, Folksam Sak 100 Mkr.