Skriv ut denna sida
torsdag, 04 oktober 2018 14:59

SBB Norden vill köpa Karlbergsvägen 77

Skrivet av 
alt
Karlbergsvägen 77 blir inte ett bostadshus trots ett beviljat bygglov för bostäder.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har lämnat ett partiellt offentligt och ett avancerat uppköpserbjudande med ett aktievederlag till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 i Stockholm. SBB:s erbjudande motsvarar maximalt 14,6 procent av det totala antalet aktier och 1,7 procent av det totala antalet röster i Karlbergsvägen 77. Det sammanlagda värdet för erbjudandet för samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 uppgår till cirka 191,8 Mkr, vilket motsvarar maximalt 14,6 procent av det totala antalet aktier och 1,7 procent av det totala antalet röster i Karlbergsvägen 77.

 

SBB bjuder även in till samtal med ägarna av stamaktier i Karlbergsvägen 77 för en förhandlad affär som inte kommer att vara mer fördelaktig än Erbjudandet.

 

Erbjudandet är villkorat av bland annat att SBBs aktieägare på extra bolagsstämma godkänner de beslut som krävs för Erbjudandet, vilket omfattar beslut om att ändra bolagsordningen, varigenom ett nytt aktieslag (stamaktier av serie D) införs samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier i SBB av serie D som vederlag för förvärvet av aktier i Karlbergsvägen 77 enligt Erbjudandet.

 

Erbjudandet innebär en premie om, baserat på ett uppskattat värde om 31,00 kronor per nyemitterad stamaktie av serie D i SBB, motsvarande ett pris per preferensaktie om cirka 86 kronor per preferensaktie i Karlbergsvägen 77.

 

I en kommentar till Erbjudandet säger, vd Ilija Batljan:

– SBB är idag Nordens ledande aktör inom samhällsfastigheter. Därför är detta ett naturligt steg att gå in och bidra till att det skapas funktionella utbildningslokaler i centrala Stockholm. Vidare bidrar betalning med D-aktier att fortsatt stärka SBBs justerade soliditet som redan innan budet uppgår till cirka 40 procent.

 

SBB har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och Vinge som legal rådgivare i transaktionen.

 

Preliminär tidplan

1. Extra bolagsstämma i SBB den 5 november 2018. 2. Offentliggörande av Erbjudandehandlingen den 6 november 2018. 3. Acceptfrist den 7 – 28 november 2018. 4. Redovisning av utfall den 30 november 2018. 5. Utbetalning av vederlag omkring den 5 december 2018.

 

Styrelsen för Karlbergsvägen 77, för ägarna Patriam och Fridhem, har utsett JLL Capital Markets till finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson till legal rådgivare med anledning av SBB:s Erbjudande.

 

Under dagen gick kursen upp i Karlbergsvägen 77 Fast. Pref med 51,00 procent till 75,50 kr som senast betalt. I juli 2017 var kursen hela 101 kr.

 

I mars i år skrev Fastighetsaktien i en kommentar kan sägas att Patriam har väntat alldeles för länge att förvandla Karlbergsvägen 77 till kommersiella lokaler. Det räcker inte att starta ett bostadsprojekt på grund av många intresseanmälningar på dagens marknad i Stockholm. Och framförallt inte innan detaljplanen vunnit laga kraft. Aktien Karlbergsvägen 77 Fast. Pref har rasat på börsen sedan noteringen i april 2017 från 101 kr till 72 kronor under onsdagen den 14 mars. Frågan blir när Patriam byggstartar projektet Karlbergsvägen 77, nu när detaljplanen är överklagad? Bolaget Karlbergsvägen 77 Projekt AB, som ingår i koncernen Ebab, gjorde en förlust om cirka – 34,1 Mkr för helåret 2016. Resultat per preferensaktie för bolaget år 2017 blev –1,41 kr. Så troligt är att Patriam nu försöker sälja det misslyckade projektet. SF

Senaste från Redaktionen