25 februari 2020
onsdag, 10 oktober 2018 15:01

500 nya bostäder har beviljats bygglov i Solna

Skrivet av 
alt
Illustration över kommande kvarter i Frösunda. Bild: BAU arkitekter

 

I Solna byggs och planeras för ett stort antal nya bostäder. Det är viktigt i tider som nu då Solna växer och allt fler vill bosätta sig här. För att möjliggöra ett livslångt boende är dessutom ett tillskott av stora lägenheter och enfamiljshus viktiga. Bygglov har därför nyligen beviljats för hela 64 enfamiljshus och 428 lägenheter.

 

Nya hus i Järvastaden
I kvarteret Grankällan i Järvastaden växer en småskalig bebyggelse fram med en blandning av både kedjehus och radhus, inklusive så kallade stadsradhus om tre våningar. Samtliga bostäder är antingen 5 rum och kök eller större, vilket är ett välkommet tillskott i Solna. Byggloven som nu beviljats ingår i JM ABs etapp 2 och 3. När hela området står färdigt kommer Grankällan att omfatta 150 hus, i anslutning till Igelbäckens naturreservat med stora möjligheter till både naturupplevelser och en aktiv fritid.

 

– Detta projekt ger attraktivt boende i direkt anslutning till naturreservatet och lägger ytterligare en pusselbit i byggandet av Järvastaden, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

 

428 lägenheter med gröna tak
I Frösunda har bygglov beviljats för ett stort antal lägenheter, närmare bestämt 428 stycken i storlek mellan 1-5 rum och kök. Idag finns på platsen bland annat en bilanläggning (Bilia), som kommer att integreras i markplan i de framväxande två kvarteren med framtida bostäder. Byggnaderna planeras till mellan sex och tolv våningar, där det i garageplan inryms alltifrån garage till lager och bilverkstad. Extra finesser i projektet därutöver att samtliga synliga tak kommer ha så kallad sedumbeläggning (gröna växter) för att effektivt och naturligt rena dagvattnet som faller i form av regn.

 

– Efter några års väntan startar nu omgörningen av Stora Frösunda till moderna stadskvarter. Området kommer bli en bra entré till Solna in från Haga norra, säger Torsten Svenonius.

 

Bostadshusen är en del i ett större grepp i stadsdelen Stora Frösunda, där totalt sju nya kvarter planeras. Denna del är första etappen som byggs inom detaljplanen. I korsningen mellan Frösundaleden och Kolonnvägen planeras för ett nytt torg, Torfredsplatsen, som bjuder in till området. En park planeras mot Frösundagård i norr.